Schenking aan de 2 Goed Doelen € 7.000,00

Met de totale opbrengst van de Boekenmarkt, de Boeldag en de Kerst- markt van 2015 is dit het bedrag dat wordt geschonken aan de 2 doelen van dat jaar. De Stg Ontmoeting in Harderwijk krijgt € 3000,00 en gaat hiermee een muziek- en activeringsproject opzetten. Tevens gaat men het werk van de dagopvang van dak- en thuislozen meer bekendheid geven De Stg Kontaanoo krijgt € 4000,00 en gaat verder bouwen aan de school in Gambia. Zondag 21 februari krijgen zij na de dienst de cheque uitgereikt. Vrijdag 26 februari krijgt de Stg Ontmoeting op locatie Harderwijk de cheque uitgereikt. Zo komt er een einde aan de activiteiten van 2015. Een jaar waarin van alles goed ging en velen hebben meegewerkt. De brengers, sorteerders, sjouwers, inrichters, verkopers, kopers en opruimers van de goederen, de giften van particulieren en bedrijven en alle overige medewerkers tijdens de activiteiten heel hartelijk bedankt. Zonder opslag van de goederen zijn we nergens en daarom een uitzonderlijk dank je wel aan de familie Spek aan de Oude Prinsenweg.

In deze Samenspel staat een bericht van de ZWO over de goede doelen voor 2016. Dan is dit de plaats om de data bekend te maken van de verschillende activiteiten die het geld bijeen brengen. Noteert u alvast in de agenda: Boekenmarkt 7 mei, Boeldag 10 september en de Kerstmarkt op vrijdag 16 en zaterdag 17 december. Schuur open: 7 mei.

In de wandelgangen is bekend, dat 2018 het laatste jaar is waarin de bovengenoemde activiteiten plaats vinden. Velen zijn dan net geen 20 jaar betrokken bij het organiseren ervan en vinden het welletjes. Het is tevens het laatste jaar dat de opslag aan de Oude Prinsenweg beschikbaar is. U kunt er op rekenen dat met onverminderde inzet de laatste 3 jaar de activiteiten worden georganiseerd. Nog 3 jaar de tijd om van uw bruikbare overtollige spullen af te komen!!

Namens de commissie en met een hartelijke groet,

Gerard Weizenbach

gweizenbach1949@kpnmail.nl (360237) (06-1293 6257)