Er wordt de laatste jaren veel over maatschappelijke items als secularisatie en individualisme gesproken en geschreven. Een van de merkbare gevolgen is dat kerken leeglopen. Vooral jongeren voelen zich steeds minder betrokken bij een kerk. Dit is ook duidelijk zichtbaar binnen onze gemeente: het is moeilijk om, met name de oudere jeugd, betrokken te houden en de grenzeloze liefde van God mee te geven.

We zijn hier daarom met de Pastoraatsgroepen Jeugd, Starters en Lerende Kerk, samen met onze beide predikanten en onder begeleiding van een professional, mee aan de slag gegaan. We willen onderzoeken hoe onze jongeren omgaan met God en geloven. Welke plek neemt dit in in hun leven? Hoe kunnen zij zich betrokken voelen bij onze gemeente? Wat hebben zij nodig om hun geloof te voeden en om het gesprek aan te kunnen gaan met mensen in hun omgeving, en hoe kunnen we ouders toerusten zodat zij hun kinderen kunnen inspireren en activeren?

Om hier zicht op te krijgen hebben we input nodig van de mensen om wie het gaat. Dit zijn de jongeren en hun ouders.

Alle ouders van jeugd van 12 tot 18 jaar en de jongeren vanaf 15 tot 25 jaar ontvangen deze week een brief met een vragenlijst. Deze vragenlijst kan ook hier gedownload worden.

Vragenlijst voor jongeren en starters

Vragenlijst voor ouders

Ingevulde lijsten kunnen tot en met 9 juli gemaild worden naar: jongerenwerk@gkputten.nl. Ook zal er een doos in de hal van de kerk staan waar de ingevulde lijsten in gedeponeerd kunnen worden.

Ouders en jongeren: wij rekenen op jullie input en steun! Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat het jeugdbeleid aansluit bij de jongeren en gezinnen in onze gemeente. Wanneer wij zover zijn nodigen wij jullie graag uit om de uitkomsten van de vragenlijsten en het vervolg hierop met jullie te delen. Wordt dus vervolgd.

Hartelijke groet,

Werkgroep beleid 2.0 jongeren en jongvolwassenen

Bram Remmelzwaal, Marco Moltmaker, Liesbeth van Musscher, Gerdien van Grootheest, Willemien Schep, Dick Boekema en Rein Bos