De diaconie vraagt op zondag 13 februari a.s. extra aandacht voor de mantelzorger. Misschien kent u een mantelzorger in uw naaste omgeving : iemand die zich inzet om een familielid of naaste te helpen of tot steun te zijn in tijden van ziekte of handicap. Zij zetten zich belangeloos in en zijn niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij.

Deze vorm van naastenliefde is wel een duidelijk teken van omzien naar elkaar. Dat wij hun inzet waarderen willen wij op 13 februari nadrukkelijk uiten, door het geven van een roos.

Als u een mantelzorger kent, stellen wij voor dat u hem met een bezoek vereert en een roos overhandigd. Niet als Valentijn cadeau, maar als teken van waardering. De diaconie zet rozen voor u klaar, in de beide hallen van de kerk.

Namens de diaconie,

Rinus Blankestijn