Point huiscatechese; onze jongeren willen wel, nu onze volwassenen nog….

Het is alweer een jaar of 7 geleden dat een aantal mensen binnen ons jeugdwerk besloot om de huiscatechese weer nieuw leven in te blazen. Wel onder een andere naam want ‘huiscatechese’ klinkt toch een klein beetje oubollig.

We hebben toen alle gezinnen met 12-17 jarige kinderen opgebeld en iedereen persoonlijk uitgenodigd.  En met succes!  Sinds die tijd komen ieder seizoen weer zo’n 40 jongeren in ‘Pointgroepen’ bij elkaar bij iemand thuis.

Na de basisschool gaan de jongeren eerst 2 jaar naar MeetPoint, vervolgens 2 jaar naar ChatPoint en tenslotte naar ToThePoint.  Een Pointseizoen bestaat uit ongeveer 10 bijeenkomsten.  De eerste avond is een kennismakingsavond en de laatste een gezamenlijk afsluiting.  Een Pointavond duurt ongeveer 5 kwartier.  Omdat het bij iemand thuis is,  willen de jongeren soms best even blijven plakken.  Dat is heel gezellig!  Maar het is vooral erg leuk om een paar jaar even samen ‘mee te wandelen’  met een aantal jongeren uit onze kerk.

De MeetPointers komen bij Ds. Dick Boekema in de studeerkamer bij elkaar. In het Samenspel doet Ds. Boekema ieder jaar verslag van zijn belevenissen met deze 12-13 jarigen.  De 14-15 jarigen gaan vervolgens door naar ChatPoint.  De afgelopen jaren hebben Bram en Ellen Remmelzwaal deze groep voor hun rekening genomen. In een gezellige en huiselijke sfeer hebben Bram en Ellen geprobeerd iets van hun geloof en vertrouwen in God over te brengen op onze jongeren.  Aangezien Bram voor een studie een jaar in het buitenland zit, zijn ze gestopt.  Ook Bram heeft onlangs in Samenspel uitgebreid verslag gedaan van hun positieve ervaringen met ChatPoint.

Bij ToThePoint proberen Evelien Groeneveld en ik onderwerpen aan te snijden waar de jongeren nog niet vaak over na hebben gedacht of mee te maken hebben gehad: abortus en euthanasie bijvoorbeeld.  Soms nodigen we iemand uit die iets meer kan vertellen over een onderwerp.  Zo hebben we bijvoorbeeld verloskundige Ariëtte van Kempen op bezoek gehad om te praten over abortus en heeft een wijkverpleegkundige iets meer verteld over haar ervaringen met euthanasie.  

Dit jaar gaan we de Point groepen verder uitbreiden.  Er zijn zo veel jongeren dat we dit seizoen 2 MeetPoint groepen hebben. Deze beide groepen zal Ds. Boekema weer voor zijn rekening nemen.   Dit jaar hebben we ook 2 groepen ChatPointers (14-15 jaar).  Geeke Jansen en Marco Moltmaker zullen zich over één groep ontfermen en voor de andere groep zoeken we steeds nog 2 mensen.  Evelien Groeneveld en ik gaan nog een jaar door met de ToThePoint groep (16-17 jarigen)

We zijn als gemeente gezegend met een actief jeugdwerk en enthousiaste jongeren.  Ook wij merken dat er steeds meer van onze jongeren verlangt wordt en het valt niet mee om daarnaast ook nog tijd voor de kerk te vinden.  Toch lukt het steeds weer om de groepen vol te krijgen.  Sommige jongeren gaan onder enige ouderlijke dwang en anderen komen vrijwillig.  De Point leiding doet er alles aan om het zinvol en gezellig te maken.  Want juist tijdens dit soort avonden kunnen wij (de Gereformeerde Kerk van de Achterstraat) laten zien dat wij onze jongeren belangrijk vinden en dat ze erbij horen.  Gelukkig vinden de meeste jongeren het leuk om naar Point te gaan.

 

Onze jongeren willen dus wel. Het is erg jammer dat er niet voldoende volwassenen te vinden zijn die een tijdje ‘mee willen wandelen’ met onze jongeren.  Misschien voelt u zich / voel jij je aangesproken?  Ik maak graag tijd vrij om iets meer uitleg te geven over onze Point groepen.

 

Met vriendelijke groeten,

Arjen Overweg

Coördinator Point groepen

06 13147979 / a.overweg@chello.nl