Het is een grote plus om een Plusser te zijn. Volgens het profiel van de Kerkenraad zijn wij mensen met een flinke dosis werk- en/of levenservaring, werken wij nog of hebben wij onlangs afscheid genomen van het arbeidsproces. Wij zijn mensen die op grond van die grote ervaring een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan maatschappij en kerk. Daar wil je toch allemaal bij horen. Leeftijdsgrenzen zijn niet bepaald, maar op grond van deze gegevens gaan wij er van uit dat we het hier hebben over mensen tussen de 50 en 75 jaar. Val je buiten deze leeftijdscategorie maar vind je dat je op basis van de gegeven beschrijving toch tot deze categorie hoort, dan hoor je er ook werkelijk bij.  Sowieso staat het iedereen vrij deel te nemen aan onze activiteiten.
Basiselementen bij het doelgroepenpastoraat zijn elkaar ontmoeten en verbinding zoeken tussen het verhaal van mensen en het verhaal van God. En verder: een gezamenlijke zoektocht naar het bevrijdend handelen van God. Basis bij dit alles is dat we uitgaan van vraag gestuurd pastoraat.
In overleg met de kerkenraad is er voor iedere doelgroep een commissie samengesteld die het pastoraat voor deze groep gaat faciliteren en ontwikkelen. Dat kan op allerlei manieren: ontmoetingsmomenten om elkaar te spreken, leermomenten, bijzondere bijeenkomsten zoals Vespers enzovoort. Uitgangspunt is dat ook mensen uit andere doelgroepen en ook niet gemeenteleden daarbij welkom zijn.

De kerkenraad heeft onder andere de volgende suggesties voor het uitwerken van het pastoraat: maak gebruik van de kennis en ervaring van de groep, inventariseer de bereidheid en talenten, stimuleer het eigen initiatief en zoek naar nieuwe vormen in ontmoeting en viering.
Over dit alles hebben wij de afgelopen periode nagedacht. Onze conclusie is, dat wij uitsluitend aan de uitgangspunten van het nieuwe pastoraat tegemoet kunnen komen wanneer wij niet zelf pastoraat gaan ontwikkelen, maar wanneer wij dat doen samen met de doelgroep leden. Immers: mensen met veel levenservaring hebben zelf uitstekende ideeën en beslist een antwoord op de vraag wat zij in deze levensfase van het pastoraat verwachten. Vraag voor ons was vervolgens: hoe bereiken wij “onze” mensen. Wij willen dat in eerste instantie via de volgende wegen doen: informatie via de Proloog en Samenspel, een emailadres waarnaar mensen kunnen schrijven en een informatie-/ vraagavond. Daarnaast denken we eventueel nog aan een schriftelijke- dan wel digitale enquête. Daarnaast kunnen jullie ons natuurlijk persoonlijk aanspreken.
Na informatie via De Proloog en Samenspel is ons eerste doel: een informatieavond, die wij Brainstormavond voor Plussers noemen. Tijdens die avond willen we iets vertellen over de uitgangspunten van het nieuwe pastoraat en over de plannen die we daarbij hebben. Wij willen daarna de Plussers zelf in de gelegenheid stellen te vertellen wat zij van de kerk, van het pastoraat verwachten. Natuurlijk zijn er al veel activiteiten binnen onze kerk. Er waren altijd al sectiebijeenkomsten, gespreksgroepen, leermomenten bij bijvoorbeeld Vorming- en Toerusting. Vraag voor ons en voor onze doelgroep is: welke activiteiten passen bij ons en zijn er in onze maatschappij die op dit moment zo snel verandert nieuwe pastoraatvormen te bedenken.

Kortom Plussers: wat willen wij/jullie? Hoe ontmoeten we elkaar, hoe vormen we een verbinding tussen mensen onderling en mensen en het verhaal van God. En dat alles waarbij de elementen vieren, dienen en leren een plaats hebben.
Graag wisselen we hierover met de Plussers, van gedachten tijdens die Brainstormavond voor Plussers. Die bijeenkomst wordt gehouden op maandag 31 oktober a.s. in een van de zalen van de kerk aan de Achterstraat. De avond begint om 20.00 uur en eindigt uiterlijk om 22.00 uur. Vooraf is er koffie. Graag ontmoeten we jullie op maandag 31 oktober.

 

André van den Enden, Bert de Weerd, Gerda van Donk, Henk van Bokhorst, Johanna Rustenhoven,

Roel Terluin en Wilma Tijssen.  Met ondersteuning van Dick Boekema.