Nu we al een paar maanden op weg zijn met de nieuwe vorm van pastoraat, namelijk doelgroepenpastoraat, is het goed om u als oudere en natuurlijk ook de overige gemeenteleden te informeren over de pastoraatgroep (pg) dat de senioren als doelgroep heeft. Wij gaan uit van 75+.

Deze pg is op sterkte wat menskracht betreft. Naast de ouderlingen (Teus van Capelleveen, Jannie van Diepen en Luda Klomp), de diaken (Joke Kleijwegt), de predikant (Dick Boekema) zijn de volgende personen lid van de pg: Gesina Bakker, Angreth Mulder, Arie van Rijsbergen en Peter Vink.

Inmiddels zijn de leden van de pg drie keer bij elkaar geweest.

Ons eerste doel is het continueren van de al bestaande activiteiten voor de ouderen, zoals de koffieochtenden in de Schauw en in Elim, de avondmaalsdiensten in de Schauw in samenwerking met de Andreaskerk, de seniorenmaaltijd, HA aan huis voor mensen die aan huis gebonden zijn, de contactmiddagen, enz.  Daarnaast willen wij ook graag van u horen wat u als senior aan wensen heeft en waar u graag aandacht voor heeft, zodat dit in het beleid kan worden opgenomen.

Wij zijn heel erg blij dat veel mensen in de kerk hebben aangegeven bezoekwerk te willen doen bij onze senioren. Het merendeel heeft al ervaring als contactpersoon, enkele doen dit werk voor het eerst. De seniorenbezoekers die al contactpersoon waren van een oudere, zijn opnieuw aan dit adres gekoppeld. Prettig voor zowel de oudere als de bezoeker om dit bezoekwerk te kunnen voortzetten.

Natuurlijk zijn er ook senioren die een nieuwe bezoeker hebben, maar wij hopen dat er een goed contact mag ontstaan tussen u en de bezoeker. De seniorenbezoekers zijn voor u het eerste aanspreekpunt van de kerk. Uitgangspunt is het omzien naar elkaar, maar zoals gezegd horen de bezoekers ook graag van u wat er leeft aan wensen.

In augustus is er een bijeenkomst geweest van de pg met de seniorenbezoekers. Eind november is een tweede bijeenkomst gepland. In deze bijeenkomsten willen we proberen om met elkaar op het spoor te komen van wat er leeft onder de senioren en is er de mogelijkheid om elkaar te informeren.

Verder zal in de bijeenkomst in november ds. Dick Boekema dieper ingaan op de rol van seniorenbezoeker en ons informeren over ouderenpastoraat. Een item dat we ook met elkaar willen bespreken is het voltooide levenseinde dat op dit moment in de actualiteit staat.

Naast de seniorenbezoeker mag u, in ieder geval de 80+ers, ook een keer een bezoek van een van de ouderlingen verwachten.

Mocht u na deze informatie nog vragen hebben, gewoon wat kwijt willen, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt dat doen via de seniorenbezoeker, maar u kunt ook een van de ouderlingen bellen of aanspreken.

 

Namens de pg Senioren, Luda Klomp