Regelmatig ontvangen wij klachten m.b.t. het parkeergedrag van kerkgangers. Enkele jaren geleden hebben wij, als gemeente / Boa’s in samenwerking met de politie, hier aandacht voor gevraagd omdat uiteindelijk toen het parkeergedrag van kerkgangers ook al aanleiding gaf tot verbaliserend optreden. Ik zeg met name uiteindelijk omdat wij destijds vooraf door berichtjes in de lokale krant en middels de kerkbodes hier eerst tegen hebben gewaarschuwd. Dit doen wij nu opnieuw.

Parkeren buiten de vakken, voor uitritten, op de trottoirs, op hoeken van straten etc. is het ook op zondag nog steeds niet toegestaan. Bovendien, het beeld dat hiermee wordt geschetst naar de buitenwereld lijkt wel alsof de kerkganger meer ruimte krijgt om niet toelaatbaar gedrag te vertonen. Dat is, denken wij, een verkeerde voorstelling van zaken.

 

Met vriendelijke groet,

Andre van Oort

Beleidsmedewerker Integrale veiligheid

T (0341) 359665

E avoort@putten.nl