Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen.  De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema van Kerk in Actie: Een nieuw begin. Gevangenispastor Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´”Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!”

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart zullen de kaarten uitgedeeld worden. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet, vanwege de privacy, wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Onderteken alleen met uw naam. Kaarten waarop ook een adres staat worden niet uitgedeeld. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart schrijft u niets, deze kaart, reeds voorzien van een postzegel, kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij/zij het contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dit voor hem/haar mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten.

Er zijn ook een aantal enkele kaarten bij die via Kerk in Actie naar Nederlandse gevangenen in het buitenland worden gestuurd. Deze kaarten kunnen zonder envelop op de post. De enkele engels-talige kaarten gaan naar Ter Apel. Ook deze moeten zonder envelop worden gepost.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u de paasgroet zullen versturen!

De Diaconie