Graag nog even uw aandacht voor : de bestemming opbrengsten boeldag/boeken- planten en kerstmarkt 2016

Zoals in de vorige Samenspel al beschreven:

Voor het jaar 2016 heeft ZWO het voorrecht om een bestemming voor te dragen voor een deel van de opbrengsten van de boeldag en de diverse markten die onze kerk organiseert.

Organisaties die belangstelling hebben verzoekt ZWO om hun interesse bij ZWO te melden. Ook gemeenteleden kunnen een organisatie voordragen.

Een meer uitgebreide toelichting op bovenstaande staat in het oktober nummer van Samenspel, maar uiteraard kan ook bij ZWO informatie worden opgevraagd.

Aanmelden bij voorkeur per email naar diederikvandonk@kpnmail.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 15 november 2015

 

ZWO hoort graag van u

Namens ZWO, Diederik van Donk