Tijdens de drie oecumenische adventvieringen op woensdagavond in de katholieke kerk is gecollecteerd voor de voedselbank. De opbrengst is  € 549,89.

Daarnaast is ook tijdens de levende kerststal in de katholieke kerk € 280,– voor dit doel ingezameld en ook bij de Kerst Inn in de gereformeerde kerk is op tweede kerstdag nog € 58,60 voor de voedselbank gegeven. In totaal kon € 888,49 op de rekening van de voedselbank worden overgemaakt. Onderstaand bericht van de voorzitter van de voedselbank spreekt voor zich.

Luda Klomp