Het is al weer even geleden, maar we mogen terugkijken op mooie Advent vieringen op de woensdagavond. Tijdens deze vieringen werd gecollecteerd voor Inloophuis ’t Hart van Putten.

Het bedrag € 140,70 is overgemaakt en wij ontvingen onderstaand bedankje.

 

De Stichting Inloophuis Putten dankt alle gevers aan de collecte tijdens de advent diensten in december 2013.

Het geld zal besteed worden aan het maken van PR materiaal (website en flyers) om zo nog meer bekendheid te geven aan het Inloophuis Hart van Putten aan de Molenweg.

Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in het inloophuis en te genieten van gezelligheid en een kopje koffie.

Namens de drie deelnemende kerken,

Mery Binnerts, Riet Fabriek, Luda Klomp.