Dit jaar heeft de Diaconie het voorrecht om een bestemming voor de opbrengst van de boeldag en de kerstmarkt te bepalen. De ene helft van de opbrengst is zoals gebruikelijk voor de kerk, de andere helft krijgt een diaconale bestemming.

Het jaar 2015 staat zoals u weet in het teken van de jongerenreis naar Gambia. Via de stichting Kontaanoo zullen 22 jongeren onder leiding van een aantal stafleden bouwen aan een school met het project ”lokaal voor lokaal”. De diaconie vindt dit een fantastisch project. Er gaat heel veel voorbereiding in zitten en er zijn ook heel veel mensen van onze kerk bij betrokken. Aangestoken door het enthousiasme van zo veel mensen heeft de diaconie spontaan besloten om de helft van de opbrengst van het diaconale deel voor het bouwen van de lokalen beschikbaar te stellen. Zij vergat daarbij de ZWO commissie te betrekken. Het doel valt immers onder het werelddiaconaat en dus had de Diaconie dit niet zo maar mogen beslissen. U zult begrijpen dat de Diaconie dit betreurt en daarom zijn er excuses aan de ZWO commissie aangeboden.

De andere helft van de opbrengst van het diaconale deel zal worden bestemd voor de stichting Ontmoeting en wel specifiek voor de locatie Harderwijk. Deze stichting vangt dak- en thuislozen op. U moet daarbij denken aan drugsverslaafden, prostituees, illegalen, zwervers en mensen met psychische problemen. In Harderwijk worden jaarlijks zo’n 120 mensen in de dagopvang even een ”thuis” geboden. De mensen kunnen er terecht voor hun eerste levensbehoeften zoals koffie, een lunch en een gesprek. Ook worden ze in de gelegenheid gesteld mee te doen aan verschillende activiteiten en worden ze soms begeleid in bijvoorbeeld het beheer van hun financiën.