In ’s Heeren Loo te Ermelo wonen mensen met een verstandelijke handicap. Al ruim dertig jaar hebben de bewoners de mogelijkheid om naar een bijbelclub te gaan. Daardoor is de ‘Bijbelclub’ een vertrouwd begrip op ’s Heeren Loo geworden. Bewoners genieten ervan en kijken er elke week weer naar uit.

De bijbelclubs worden georganiseerd vanuit het team pastoraat. In totaal hebben we ± 23 bijbelclub-groepen, die door vrijwilligers worden geleid. In september 2010 is het nieuwe bijbelclubseizoen weer begonnen. Gelukkig konden we met de meeste groepen starten, maar een aantal vrijwilligers heeft aangegeven dat ze het fijn zouden vinden als er nog meer vrijwilligers bij zouden komen zodat ze niet iedere vrijdag bijbelclub hoeven te geven. We zijn dus op zoek naar mensen die ongeveer één keer per 2 weken of af en toe als invaller, samen met een mede-leidinggevende, een bijbelclub willen leiden. Een bijbelclub, waarbij mensen samenkomen om te zingen, te vieren en te luisteren naar het verhaal van God en mensen.

De bijbelclubs worden gehouden op de vrijdagavond vanaf eind september tot eind november en van eind januari tot begin april (totaal ongeveer 18 keer) van 19.00 tot 20.00 uur. Ruimtes zijn beschikbaar op ’s Heeren Loo.

Een programma wordt voor u gemaakt en materiaal is beschikbaar.

Is uw belangstelling gewekt?

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Martin ter Veen, pastoraal werker
‘s Heeren Loo te Ermelo. telefoon: 0341 – 555430

Email: martin.ter-veen@sheerenloo.nl