Inmiddels heeft iedereen er al op verschillende plekken over kunnen lezen/horen: onze zoektocht naar een passend jongerenbeleid. Waarom? We hebben immers een ruim aanbod voor zowel kinderen als jongeren tot en met 18 jaar. Toch zien we een forse terugloop in actieve betrokkenheid van jongeren binnen onze gemeente. Daarnaast constateerden we dat een structureel aanbod voor de échte starters (die het jeugdwerk achter zich hebben gelaten, zijn gaan studeren of hun eerste echte baan hebben) er niet is. We horen om ons heen dat jongeren niet meer geloven in God en dat Jezus hen niet zoveel zegt…

Het afgelopen jaar hebben we, onder begeleiding van jongerenwerker Gert Schouten van JOP (Jong Protestante Kerk Nederland), veel met elkaar nagedacht. We zijn terug gegaan naar de kern: wat willen wij nu eigenlijk voor de jongeren? Waarom vinden wij het zo belangrijk dat zij betrokken blijven bij een kerkgemeenschap en wat willen wij hierin bieden? Maar vooral ook: wat hebben jongeren ons te bieden? We werden uitgedaagd om in een krachtige zin samen te vatten waarom we willen investeren in jeugd. Het volgende is hier uitgekomen: ‘Wij willen dat jongeren ervaringen opdoen met wat een zinvol leven met Jezus Christus is.’

De uitkomst van die gesprekken hebben wij gepresenteerd tijdens de gemeenteavond. Dit vonden we best spannend, want we hadden geen plan dat ‘af’ was. Toch wilden we onze gedachten graag met iedereen delen, temeer omdat dit het moment is waarop we willen kijken hoe we een breder draagvlak kunnen creëren om het plan verder uit te werken. Met andere woorden: we willen met ouders, jongeren en mensen die bereid zijn om te investeren in onze jongeren het plan verder concreet maken.

Tijdens de gemeenteavond hebben we uitgelegd ‘hoe’ we willen bereiken dat jongeren ervaringen opdoen met wat een zinvol leven met Jezus is. We willen gaan investeren in:

  • Verbinding tussen generaties;
  • Verbinding tussen thuis en kerk;
  • Verbinding tussen geloof en leven, en;

Hierop waren er veel vragen/opmerkingen. Hier zijn we blij mee, want het laat zien dat dit onderwerp leeft én geeft ons inzicht in hoe de boodschap is overgekomen. Een aantal reacties:

  • Is er voldoende aandacht voor de binding tussen de jongeren onderling?;
  • Laat je leiden door de Geest van God en de inhoud van de bijbel bij het toerusten van jongeren om hun geloof vast te kunnen houden;
  • Neem jongeren mee in het concreet maken van het plan en bepaal samen met hen de stappen;
  • Bewaar en bewaak de activiteiten t.a.v. de jeugd die er al zijn en goed lopen;
  • Rust jongeren, ouders en grootouders toe voor intergenerationele geloofsgesprekken.

Met de input en vragen die er tijdens de gemeenteavond gedeeld zijn gaan we verder. De volgende stap is de dienst die voor de ochtenddienst van 20 januari op de agenda staat. Deze dienst zal o.a. achtergronden en inzicht geven waarom het nodig is om mogelijk andere wegen in te slaan.  We hopen dat dit verbindend zal werken en dat mensen geïnspireerd en gemotiveerd zullen raken om hun schouders eronder te zetten, want: we hebben jongeren, ouders en ouderen nodig (de hele gemeente dus) om verder te gaan en de invulling van het plan concreet te maken!

Aan jullie de vraag of jullie voor jezelf na willen denken wat jouw of uw bijdrage zou kunnen zijn bij het verder concretiseren van een plan dat past bij onze jongeren, bij de identiteit van onze gemeente in de samenleving waarin wij leven. Dit plan kan namelijk alleen slagen als we er met elkaar de schouders onderzetten. Zo kunnen we uitdrukking geven aan ons geloof: door samen te werken, naar elkaar te luisteren en ons in te zetten voor de ander… zo kunnen we ervaren wat een zinvol leven met Jezus Christus is!

Mocht je vragen hebben en/of mee wil willen denken/doen: laat het ons weten!

Hartelijke groet,

Liesbeth van Musscher, Bram Remmelzwaal, Marco Moltmaker, Gerdien van Grootheest, Dick Boekema en Rein Bos