Hoewel Nederland sinds enkele maanden officieel uit de recessie is, zijn de gevolgen van de economische crisis nog steeds merkbaar. Velen hebben hun baan verloren terwijl anderen worden geconfronteerd met dreigend ontslag. Ook binnen onze gemeente zijn er mensen die werkloos zijn geworden en op zoek zijn naar nieuw werk. Dat is niet altijd eenvoudig. De diaconie wil deze groep mensen ondersteuning bieden bij hun sollicitatieactiviteiten d.m.v. groepsbijeenkomsten en een inloopspreekuur. Ook individuele begeleiding is mogelijk.

Dit initiatief gaat uit van het Diaconaal Platform Putten waarin alle plaatselijke kerken zijn vertegenwoordigd. De aangeboden ondersteuning wordt verzorgd door Aetra Coaching uit Putten.

De groepsbijeenkomsten – een serie van totaal 6 bijeenkomsten – vinden plaats in een frequentie van 1x per twee weken. De bijeenkomsten starten op dinsdagavond 22 april, locatie Stichting Friends, Achterstraat 22. De groepsgrootte ligt tussen de 6-12 deelnemers (de volgorde van aanmelding is bepalend). De onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer: verwerking van baanverlies, opnieuw solliciteren, een actueel C.V., een gerichte sollicitatiebrief, het voeren van sollicitatie- en netwerkgesprekken en solliciteren via de sociale media. Daarnaast is er tijdens deze bijeenkomsten steeds gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen.

Het spreekuur wordt vanaf 23 april wekelijks op woensdagmiddag gehouden tussen 16.00 en 17.00 uur, op dezelfde locatie als hiervoor genoemd. Het spreekuur is bedoeld om kort een vraag of een probleem te bespreken. Wanneer meer ondersteuning gewenst is, kunnen afspraken gemaakt worden voor verdere individuele begeleiding.

Deelname aan de groepsbijeenkomsten en het spreekuur is voor gemeenteleden gratis. De individuele begeleiding is gedeeltelijk gratis. U kunt hierover contact opnemen met Aetra Coaching.

Voor meer informatie en/of aanmelding voor zowel de groepsbijeenkomsten als het spreekuur verwijzen wij naar www.aetracoaching.nl of naar de coaches Ron Steussy, tel. 06 – 44 11 33 70 of Peter Baas, tel. 06 – 20 22 99 03. Ook kunt u voor meer informatie terecht bij uw diaconie.