In het mission statement van onze gemeente staat omschreven dat wij een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven. Een prachtig uitgangspunt. Maar soms ervaren we dat als behoorlijk ingewikkeld.

Dit jaar moet de kerkenraad een besluit te nemen over de vraag of het binnen onze geloofsgemeenschap mogelijk is om een zegen te vragen over een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht. De kerkenraad heeft in 2014 dat besluit vooruitgeschoven en heeft besloten om dat punt in 2018 opnieuw op de agenda te zetten. In Samenspel hebben we u de afgelopen tijd verschillende keren geïnformeerd over de route die wij daarbij volgen. Naast inhoudelijke gesprekken op het pastoraal overleg en in de kerkenraad hebben we in februari een gemeente informatie avond georganiseerd, waarop onze beide predikanten het thema hebben toegelicht vanuit Bijbels perspectief. We hebben een commissie ingesteld die de kerkenraad heeft geadviseerd over de besluitvormingsprocedure. Er volgt nog een gemeentevergadering in mei en uiteindelijk zal de kerkenraad van 31 mei een besluit nemen, gehoord hebbende de gemeente.

Uit de reacties die wij tot nu toe hebben gekregen blijkt dat over dit onderwerp verschillend wordt gedacht. We zijn een open, gastvrij en veelkleurige geloofsgemeenschap, waarin ook de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven verschillend wordt geïnterpreteerd. Daar zijn we overigens niet de eerste en niet de enige in. Je hoeft de Bijbel maar open te slaan en bijvoorbeeld Handelingen 15 te lezen om te zien dat men ook in de eerste Christengemeenten al behoorlijk met elkaar van mening kon verschillen. En niet voor niets heeft Paulus de verschillende gemeente steeds voorgehouden dat wie bij Christus wil horen, één gemeente behoort te zijn. “Is Christus soms verdeeld?” (1 Korintiërs 1:13).

Ik denk dat we het met elkaar over die eenheid wel eens zijn. Maar tegelijk constateren we dat we op onderdelen en vooral over dit punt verschillend denken. Een lastig dilemma dus. Als kerkenraad realiseren we ons dat we voor een moeilijke beslissing staan. De belangrijkste opdracht die wij voor onszelf zien is niet welke keuze wij moeten maken, maar dat we vooral voor de uitdaging staan hoe wij in alle verscheidenheid de eenheid binnen onze kerk kunnen handhaven. Eenheid in verscheidenheid. Alleen samen zijn we één kerk. Het zou een mooi perspectief zijn.

Als kerkenraad zijn we niet alleen benieuwd, we hebben het ook nodig om van u te weten wat u van dit onderwerp vindt. Op de gemeenteavond hebben verschillende gemeenteleden hun mening gegeven. Het was een goede avond waarop respectvol naar elkaar werd geluisterd. Er zijn ook verschillende schriftelijk reacties gekomen. We hebben ook aangeven dat het nog steeds mogelijk is om te reageren. Ik zou het fijn vinden als u daarvan ook gebruik maakt. U kunt dit schriftelijk doen aan mij als voorzitter, aan de scriba, de predikanten of de ouderlingen, maar u kunt ons ook rechtstreeks benaderen voor een gesprek hierover.

Ik zie uw reactie graag tegemoet. Gods zegen gewenst bij al uw overwegingen!

Met hartelijke groet,

Adri Benschop, voorzitter