Heeft u hulp nodig? Voor uzelf of voor een ander?

Onze vrijwilligers bieden onder meer de volgende hulp aan:

Bezoeken van eenzame mensen;
Begeleiden bij wandelen,  boodschappen doen;
Eten koken of kinderopvang bij kortdurende ziekte van de verzorgende ouder of als er geen mantelzorg beschikbaar is;
Begeleiden bij bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis de winkel e.d.;
Begeleiden van mensen met een psychosociale problemen, bv. straatvrees;
Ondersteunen of overnemen van taken van familie van de hulpvrager;
Ondersteuning van de Verzorging of oppassen bij een zieke, (demente) oudere of iemand met een handicap;
Aanvullende hulp bij ernstig zieken en bij mensen in hun laatste levensfase.
Zowel leden als niet-leden van de NPV kunnen op ons een beroep doen.

 

Neem voor informatie contact op met één van onze coördinatoren:

Corrie van den Hazel        Tel. 357977

Nel Vossestein                    Tel. 358307

www.npvzorg.nl