Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Nieuws

NBG leesplan in de adventstijd

Ieder jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons dan raken, verrassen en ontroeren. Het adventsleesplan in de app Mijn Bijbel helpt om hier dagelijks een moment bij stil te staan.

Klik hier voor meer informatie over de app Mijn Bijbel

Dankdag

Graag uw aandacht voor de komende dankdag. Wij vragen u als gemeente weer om fruit in te leveren. Dit zal gebeuren met briefjes waarop staat welke soorten fruit wij graag inzamelen.  Met dit fruit gaan wij in ’t Voorhuys, samen met leden van de Andreaskerk, elf grote fruitmanden opmaken.  Ook worden er drie bloemstukken gemaakt .

We verdelen de manden en bloemstukken over onze kerken. De bloemstukken brengen we na de dankdagdienst van woensdag 6  november  bij de drie zorgcentra voor ouderen.  De fruitmanden gaan naar zorginstellingen in Putten voor mensen die om diverse redenen niet zelfstandig kunnen wonen. Dit beschouwen wij als  een  teken van betrokkenheid vanuit onze kerken met bewoners en medewerkers.

De briefjes met de soorten fruit worden zondag 27 oktober uitgedeeld.  Neemt u gerust een of meerdere briefjes mee. U kunt het fruit zaterdag 2 november van 10 tot 12 uur bij de kerk inleveren of zondag 3 november meenemen naar de kerk.

Wij hopen dat u weer mee wilt doen! 

Namens de Diaconie, Lia Kiezebrink en Margreet Blankestijn

PraatPaal Putten - Rouw najaar 2019

Wanneer iemand sterft waar je veel van houdt
dan geeft dat veel verdriet

Zit je verdriet ver weggestopt
ben je misschien wel heel boos...
of heb je duizend vragen..?

we willen naar jouw verhaal luisteren
en samen met andere kinderen
mooie dingen maken als herinnering

binnenkort komen we weer 5x bij elkaar

op de donderdagmiddagen 17 oktober, 31 oktober,
7 november, 14 november en 21 november van
15.30 16. 30 uur

met kinderen die leven met een herinnering

Als je meer wilt weten of als je wilt meedoen
kun je ons bellen of mailen info@praatpaalputten.nl


als je op deze dag niet kunt bel of mail ons ook dan overleggen voor een andere oplossing

www.praatpaalputten.nl Achterstraat 39, Putten

PraatPaal Putten - Echtscheiding najaar 2019

Als je ouders zijn gescheiden dan
is er van alles veranderd

Je vader en moeder wonen niet meer bij elkaar
Misschien ben je wel verhuisd
Of ga je naar een andere school

Samen met andere kinderen
willen we je helpen om dingen te begrijpen

Binnenkort komen we weer 5x bij elkaar

Op de maandag middagen 14 oktober, 28 oktober,
4 november , 11 november en 18 november
van 15.30 16. 30 uur
met kinderen van gescheiden ouders

Als je meer wilt weten of als je wilt
meedoen kun je ons mailen : info@praatpaalputten.nl

Als je op deze dag niet kan bel of mail ons ook dan k unnen we overleggen voor een andere oplossing

www.praatpaalputten.nl Achterstraat 39, Putten

Credo Bijbelstudieavonden

Heb je dat ook weleens, dat je je afvraagt hoe God in deze wereld ‘werkt’ en hoe in jouw leven? En hoe zit het met de kerk, zijn alle godsdiensten gelijk? Wat houdt bidden in en hoe moet je de bijbel lezen? Allerlei vragen die je jong of oud, jezelf wel een keer afvraagt.

Credo organiseert in onze kerk avonden over het christelijk geloof. Dominee Rein Bos zal op vijf woensdagavonden de diverse thema’s rond het christelijk geloof bespreken. Jong of oud(er), gelovig of niet, vragen en twijfels, of zeker van alles, trouw kerkganger of nog nooit een kerk van binnen gezien, iedereen is van harte welkom op de Credo Bijbelstudieavonden.

De gespreksavonden geven jou volop de ruimte, om jouw geloof (nieuw) leven in te blazen, jouw geloof te verdiepen en om een goed (geloofs)gesprek aan te gaan. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en hopen we elkaar verder te helpen, op te bouwen en te inspireren.

 

De Credo Bijbelstudieavonden zijn op:

 • woensdag 18 september
 • woensdag 2 oktober
 • woensdag 16 oktober
 • woensdag 30 oktober
 • woensdag 13 november

 

We starten de avonden in de Gereformeerde Kerk, Achterstraat 39 te Putten om 19.45 uur. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie en thee. Kom een avondje kijken en neem gerust een vriend(in) mee!

 

Tot gauw,

Ds Rein Bos, Hennie van de Pol en Angreth Mulder

Vernieuwde Credo

Met de start van het nieuwe kerkseizoen gaat ook Credo weer starten. Dit seizoen kunnen we echter spreken van een doorstart. Het Credo-team gaat in een nieuwe opzet de samenwerking aan met dominee Bos. Samen gaan we met jou onderzoeken of je God (nog) nodig hebt in jouw leven. De basis van Credo blijft onveranderd. Het gaat nog steeds om de ontmoeting en het delen van (geloofs)ervaringen. In vijf avonden komen de volgende thema’s aan bod:

 • Hoe werkt God in deze wereld en in ons leven?
 • Hoe kunnen we op een eigentijdse manier geloven in 2019?
 • Zijn alle godsdiensten gelijk?
 • Wat houdt bidden in?
 • Is alles ‘echt’ gebeurd in de Bijbel?

 

Vragen voor zowel starters als doorstarters, voor beginners als ervaren geloofsgenoten. Je bent van harte welkom!

 

De eerste avond is op woensdag 18 september. We starten om 19.45 uur in de zaal van de Gereformeerde Kerk. De koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur.

 

We hopen je op woensdag 18 september te zien!

Angreth Mulder

Hennie van de Pol

Ds. Rein Bos

Startweekeind: nieuw kerkelijk seizoen 2019/2020

In het weekeind van  13, 14, en 15 september  houden we als kerkelijke gemeenschap van de Achterstraat ons Startweekeind.

Het verbindende thema dit seizoen is   “Ken je mij?”

Het is een verwijzing naar de woorden van psalm 139 ("Heer U kent mij, U doorgrondt mij").

Maar hoe “goed” kennen wij elkaar? Met WIE zijn we samen kerk aan de Achterstraat?

Tijdens dit Startweekeind gaan we, met verschillende activiteiten, op pad om elkaar te ontmoeten en elkaar misschien nog wel beter te leren kennen. Doet u/jij mee?

 • Aanmeldingen voor de activiteiten kan via het mailadres: startweekend@gkputten.nl of bij de contactpersonen van de betreffende activiteiten.

Hieronder een opsomming van de activiteiten die wij hebben voorbereid.

 

Namens de werkgroep Startweekeind,

Simon Buijsse

 

Programma:

Het hele weekeind

Fotopuzzel: Herken je mij?

Voor het startweekend gaan we een fotopuzzel organiseren. Lever daartoe een kinderfoto in van u/jullie op de leeftijd van ongeveer tussen de 3 en 8 jaar. Deze foto’s  worden in de kerk opgehangen met een nummertje eraan. Een heel gepuzzel om die kinderen te herkennen. Op een lijst met de deelnemers moet het juiste nummer achter de desbetreffende persoon genoteerd worden.

U kunt/jullie kunnen de foto in een envelop met daarop de naam geschreven, deponeren in een doos in de hal van de kerk. Deze doos zal vanaf 1 september in de hal van de kerk staan. Ook kan de foto digitaal ingeleverd worden. Dan sturen naar dit adres: jokekleijwegt@upcmail.nl.

Voor het slagen van deze puzzel is uw medewerking van belang. Hoe meer foto’s, hoe meer uitdaging. Doet u/doen jullie mee?

 

Stilte- bezinningsruimte

Ook dit jaar zal er weer een ruimte zijn waar even rustig gezeten kan worden. Samen met Marja Benschop wordt de kerkenraadskamer ingericht als ruimt voor rust, bezinning of misschien een goed gesprek.. Wij nodigen u ook uit om even binnen te lopen en de mooie iconen te bekijken

 

Vrijdag 13 september

18:00 uur Potluck. Inloop vanaf 17:30 uur

Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer wat te eten meebrengt (vaak zelf bereid) en dat deelt met alle andere aanwezige gasten.

Natuurlijk zijn ook gasten welkom die niet zelf wat maken maar wel een vorkje willen mee pikken.

 

20:00 uur Avondprogramma voor jong en oud

Pubquiz

Op vrijdagavond 13 september wordt er in de kerk als onderdeel van het Startweekend een pubquiz gehouden.

Voor wie? Voor iedereen van circa 10 jaar en ouder. 

Hoe laat? Inloop vanaf 19.30 uur, om 20.00 uur beginnen we. De quiz eindigt om circa 21.30 uur.

Grootte van een team? 5 personen. Je kunt je individueel of als team opgeven.

Doel? Elkaar leren kennen, gezelligheid en natuurlijk winnen ;-)

Opgeven? Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 11 september via de invullijsten in de kerk of per e-mail naar mvdhazel@gmail.com 

 

Voor diegenen die niet weten wat een pubquiz is: In een bar of pub (óf nu in de kerk) beantwoorden deelnemers in teamverband vragen die door een quizmaster worden gesteld. De quiz bestaat uit verschillende rondes met tien vragen waaronder een geluidsronde en een plaatjesronde. De vragen kunnen over van alles en nog wat gaan, zoals actualiteiten, muziek, geschiedenis, film, eten en drinken en uiteraard tijdens deze quiz ook over de Bijbel, de kerk aan de Achterstraat en over het thema van het startweekend: 'Ken je mij'. Tijdens en na de quiz is er uiteraard ook ruimte om wat met elkaar te drinken en te praten.

 

We hopen dat veel mensen zich opgeven, want dan wordt het vast een superleuke avond.

Tot dan!

 

Zaterdag 14 september

09:00 uur wandelen en fietsen.

Trek de wandelschoenen maar aan, want zaterdag 14 september, starten we de ochtend met een wandeling.

Deze keer zijn jullie v.a. 9.00 welkom bij de kerk om te beginnen met een kopje koffie of thee.

Rond 9.30 neemt Pieter Dekker, van Stichting Oktober 44, ons mee op een historische route.

Op belangrijke plekken wordt stil gestaan en het één en ander verteld over de Razzia en de gevolgen.

Na afloop staat de koffie weer klaar.

 

Graag tot dan, Alice v Asselt

 

10:30 uur Zingen met en voor bewoners  Woonzorgcentrum De Schauw

De enthousiaste zangers en zangeressen gaan samen met Marten Kamminga en/of Bert Jan Velten zingen  met en voor de bewoners van zorgcentrum de Schauw. Evenals de afgelopen twee jaren in Elim en Norschoten hopen wij op een fijn samenzijn. Opgave en informatie bij Paul de Haan of Teuni Vijge

12:00 uur Ontmoeten en Lunchen.

Na alle activiteiten komen we samen in de kerk om met elkaar te lunchen en ervaringen te delen. Wellicht tref(t) u of jij iemand van wie je denkt: ”Ken ik die?”

14:00 uur Film “Wild”

In WILD volgen we gedurende de vier jaargetijden de verhalen van drie hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en het wilde zwijn. We zien de dieren jongen krijgen, die opgroeien naar volwassenheid. Kleinere rollen zijn voor de raaf, buizerd en ijsvogel. Bij de ijsvogel mogen we binnenkijken in het nest en met de buizerd vliegen we mee over de verschillende landschappen van de Veluwe. Spectaculaire beelden die je normaal niet ziet. En niet kúnt zien, omdat Enting speciale toestemming kreeg om te filmen in gebieden die niet toegankelijk zijn.

 

14:00 uur Programma voor jeugd 4 tm 12 jaar.

Onderstaand per activiteit

 

Kinderen groep 1 tm 4

Vanaf 14:00 worden jullie verwacht aan de Nijkerkerstraat 39 (dagbesteding Ietz Anders)

We gaan samen zingen, spelletjes spelen en op avontuur. 

Trek oude kleren aan die vies mogen worden, dan zorgen wij voor de rest en afsluitend iets te eten.

Jullie kunnen tussen 17:00 en 17:30 opgehaald worden J

 

Club (groep 5 tm 8)

Jullie worden om 14:00 verwacht aan de Nijkerkerstraat 39 (dagbesteding Ietz Anders).

Vergeet net om schone kleren mee te nemen en een handdoek, deze ga je nodig hebbenJ

Na een legio van leuke activiteiten ga je samen met de jeugd van L!NK bbq'en.

Jullie kunnen om 18:30 opgehaald worden. 

 

17:00 uur Programma jeugd 12+ L!NK

Jullie worden om 17:00 verwacht aan de Nijkerkerstraat 39 (dagbesteding Ietz Anders) en er wordt begonnen met een BBQ.

Het wordt een super programma en je komt zondag pas thuis!!!!

Let erop dat je schone kleren, slaapspullen en een goed humeur meen neemt. 

Zondag ochtend gaan we gezamenlijk naar de kerk. De rest van het programma blijft nog geheim. 

 

?? uur Muziek oefenen voor zondag

Verdere informatie komt in de Proloog

 

Zondag 15 september

Verdere informatie komt in de Proloog

vanaf 9.30 uur starten met  koffie/thee/limonade met…….

10.30 uur Startdienst voorganger ds. R. Bos

12:00 uur Lunch met eigen meegebracht lunchpakket.

 

Dementie vriendelijk Putten

In de week van 14 t/m 21 september vindt in Putten de week van Dementie plaats. Via tal van activiteiten wordt de volle breedte van de Puttense samenleving hierbij betrokken. Doel is om de samenleving bewust te laten worden van inwoners met dementie. Ook vanuit de kerkelijke gemeente dragen we hieraan bij.

Vanuit onze eerbied voor de Schepper van het leven heeft de christelijke gemeente de beschermwaardigheid van het leven hoog staan. Dit bepaalt ook onze houding tegenover hen die leven in een andere werkelijkheid? Hoor je er nog bij, als je niet meer begrijpt wat er gebeurt? Hoe dementie vriendelijk zijn wij als kerkelijke gemeente?

Wanneer het proces zicht voortzet, vinden we het steeds moeilijker om het contact aan te gaan. Soms vraag je je af: ‘heeft het ook nog wel zin, als ik weg ben, is hij of zij vaak al vergeten dat ik ben geweest.’ Of mogen zij, juist in hun kwetsbaarheid, rekenen op onze aandacht? Alleen hoe doe ik dat dan? Deze avond geeft ds. L. de Wit informatie over de verschillende stadia en hoe dit wordt beleefd door de naaste met dementie en degene die daar omheen staan. Daarnaast krijgen we tips hoe we in ieder stadium met de ander in contact kunnen blijven. De avond wordt gehouden D.V. donderdag 19 september in de Aker en begint om 20.00 uur.

Heidediensten 2019

De heidediensten worden dit jaar gehouden op zondag 14, 21 en 28 juli en op 4, 11 en 18 augustus om 11.00 uur op de hei aan de Krachtighuizerweg hoek Schovenhorsterveldweg, achter camping “De Heihaas”.

Deze diensten worden in de eerste plaats georganiseerd voor recreanten maar u bent natuurlijk ook van harte welkom om met vrienden en bekenden deze sfeervolle bijeenkomsten in de openlucht een keertje mee te maken.

Het is dan wel handig om zelf een zitplaats, een kleed of een (tuin)stoeltje, mee te nemen want het aantal stoelen is beperkt.

De secretaris van de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Putten (IECP),

Gerrit Wildenbeest

e-mail: gw.wildenbeest@planet.nl

Collecte doel 11 augustus 2019: Kinder-sponsor-programma van de ZWO-commissie

Eind 2013 is de ZWO commissie gestart met het sponsoren van 1 kindje van de Flame Foundation, misschien herinnert u zich zijn naam nog: Josphat. Inmiddels is het sponsorprogramma flink uitgebreid. Er worden momenteel  11 kinderen en 2 volwassenen financieel  door de ZWO commissie ondersteunt van: De Flame Foundation (3), Lwengo Kids Foundation (2), Stichting Mago (2), ETIKE (1),  Kontanoo (2) en sinds kort ook het Nederlands Ugandees Wezenproject (2). Alle stichtingen hebben een band met één of meerdere van onze gemeenteleden. Door het ondersteunen van kinderen van deze stichtingen benadrukt de ZWO commissie haar interesse in en betrokkenheid bij het werk van de diverse gemeenteleden over onze landsgrenzen heen. De opbrengst van de collecte van 11 augustus wil de ZWO commissie gaan inzetten voor de financiering van dit kinder-sponsor-programma. Zo geven wij deze kinderen de kans om naar school te gaan, hebben ze toegang tot gezondheidszorg en krijgen ze minimaal één voedzame maaltijd per dag. De sponsorcontracten die in 1e instantie voor de duur van 2 jaar waren aangegaan worden nu omgezet naar 8 jaar, dwz voor de duur van de basisschoolperiode, uitgaande vanaf de 1e startdatum. Als een kind uit het sponsorprogramma valt, om wat voor reden dan ook, volgt overleg tussen de desbetreffende stichting en de ZWO-commissie. Voor de sponsoring van de studenten van Stichting Mago geldt ook een periode van 8 jaar, maar daar worden studenten die afgestudeerd zijn vervangen. Peter is afgelopen jaar afgestudeerd en voor hem heeft Stichting Mago al een nieuwe kandidaat.
In de ZWO-kast in de hal van de kerk staan foto’s van de verschillende kinderen en staat vermeld via welke stichting zij door ons ondersteunt worden. De schoolprestaties kunnen wij volgen aan de hand van de rapporten die wij opgestuurd krijgen. Deze liggen ook in de ZWO-kast. De ZWO commissie hoopt dat wij samen, als Gereformeerde gemeente Putten, ons betrokken gaan voelen bij deze kinderen en dat wij samen hen willen ondersteunen op hun weg naar volwassenheid en een zelfstandig bestaan. Wilt u de ZWO commissie helpen om ONS GEMEENTE kinder-sponsor-programma tot een succes te maken?
Namens de ZWO commissie alvast hartelijk bedankt!
Rriendelijke groet,
Hetty van den Hoorn

Zomerproject Reni & Elisa

Het is weer zover! Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar mogen meezingen met het zomerproject van kinder- en tienerkoor ‘De Jonge Luitjes’.

Na vier repetities is het slotconcert op D.V. 12 juli, met Reni & Elisa Krijgsman in de Nieuwe Kerk. Jullie kennen hen misschien als de schrijvers van het indrukwekkende lied ‘Als het leven soms pijn doet’ en het kinderlied ‘Sorry zeggen’.

De repetities zijn op maandag 24 juni, maandag 1 juli (18.30-19.15u) en woensdag 3 juli (14-15u) in ‘De Arendshof’.
Maandag 8 juli (18.15-19.15u) is de generale repetitie in de Nieuwe Kerk.

Kosten: €5,-. Voor meer info & aanmelden: dejongeluitjes@gmail.com. Graag tot ziens!

Nieuwe video speler voor de kerkdiensten

Voor het kijken van de kerkdiensten op de website wordt een videospeler gebruikt, sinds vandaag (26 mei) is dat een nieuwe video speler.
Het gebruik is nagenoeg hetzelfde gebleven.

Maar het beleid van sommige browsers is dus danig dat het niet altijd mogelijk is de opname automatisch te starten. Dit kunt u ook merken in deze nieuwe videospeler, waardoor het nodig is even in het scherm te klikken om de opname van de dienst te starten.

De problemen die we regelmatig ondervinden tijdens het beluisteren van de dienst op zondagmorgen worden met deze nieuwe videospeler niet opgelost.

Vriendelijke groeten, Herman Jansen

Uitnodiging vernieuwde CREDO

Beste mensen,

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Daarom alvast een uitnodiging  voor de komende vernieuwde Credo Bijbelstudieavonden.

Na ruim 10 jaar de voorgaande  Credo Bijbelstudieavonden  te hebben afgerond hopen we DV woensdag 18 september 2019 met de nieuwe opzet te starten.

Ook deze Credo avonden bestaan uit 5 woensdagavonden per seizoen.

Jong of oud(er), gelovig of niet, vragen en twijfels of zeker van alles, trouw kerkganger of nog nooit een kerk van binnen gezien, iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de vernieuwde Credo Bijbelstudie-avonden.  De gespreksavonden geeft iedereen die zijn/ haar geloof (nieuw) leven wil inblazen, het geloof wil verdiepen en een goed (geloofs)gesprek niet uit de weg gaat volop de ruimte.

Ook u / jij bent van harte welkom op (één van) de komende  avonden: 18 september,  02 oktober,  16 oktober,  30 oktober,  13 november

De thema’s die o.a. besproken worden zijn:

-       Het Christelijk geloof in 2019;  saai, onwaar en achterhaald?

-       Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

-       Bidden, waarom en hoe?

-       Bijbellezen, waarom en hoe

-       Hoe leidt God ons?

-       Hoe zit het met de kerk?

-       Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?

-       Geneest God vandaag nog

 

Samen gaan we op zoek naar antwoorden en hopen we elkaar verder te helpen, op te bouwen en te inspireren. Na een korte inleiding via een dvd praten we met elkaar door over het onderwerp.

We beginnen de avond om 19.45uur, koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur.

Belangstelling of vragen?  Mailen of bellen kan naar:

 

Hennie van de Pol, tel.  357543 / 06-83208292 e-mail: hennievandepol-wentzel@hotmail.com
Angreth  Mulder,    tel.  353286 / 06-10050613 e-mail: angrethmulder@hotamil.com

 

We hopen u / jou 18 september (weer) te kunnen begroeten!

Een warme groet en Zegen,

Angreth en Hennie

Datum Grote Oversteek 2019 is bekend! 14 & 15 juni

Op vrijdag 14 juni gaat de 29ste editie van de Grote Oversteek van start.

Deze survival wordt georganiseerd door meerdere Puttense kerken,

24 uur samen met ruim 100 deelnemers je grenzen verleggen. Spannende spellen, weinig slapen en vooral veel lol hebben met elkaar. 

Uiteraard maken we ook de Grote Oversteek per kano naar Zeewolde!

Iedereen van 12 tot en met 15 jaar uit Putten en omgeving kan zich als team van 6 personen inschrijven.

Dat kan vanaf 1 april via de website www.degroteoversteek.nl. daar staat een link in die naar een online inschrijfformulier gaat.

 

Wil je op de hoogte gehouden worden, word dan vrienden met de Grote Oversteek op facebook/instagram.

 

Tot ziens in de kano!

40-dagen tijd: “Laat kwetsbare kinderen waardevol zijn’’

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

De veertigdagentijd loopt in 2019 van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. Op zondag 21 april is het Pasen.

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

 

Vorig jaar hadden wij ervoor gekozen om in plaats van te sparen voor Kerk in Actie, een project ‘dichterbij’ huis te omarmen. Wij kijken terug op een geslaagde opzet. Daarom hebben wij er ook dit jaar voor gekozen om een project te ondersteunen, bekend vanuit de gemeente.

 

Wij zijn daarom in gesprek gegaan met de Flame Foundation. Deze stichting is actief in Kenia. Na de gesprekken met hen zijn wij erg enthousiast geworden van hun plannen.

 

Tijdens de ochtenddienst op zondag 3 maart jl. heeft de ZWO commissie in samenwerking met de Flame Foundation de aftrap verzorgd van de veertigdagentijd. Hier heeft u kunnen horen over de stichting, wat zij doen en waarvoor wij met zijn allen voor gaan sparen. Voor het gemak zullen wij dit nogmaals toelichten:

 

Doel 40 dagen tijd: Flame Foundation: een etui om te sparen voor kinderen. 

Een etui om te sparen voor kinderen in Kenia! Kwetsbare kinderen (arm, wees, enz.) die vaak niet naar school kunnen en naar de dokter gaan om zich te laten behandelen. Doordat ze in het programma van de Flame Foundation zitten kunnen ze dat wel.

Regelmatig proberen we ze ook wat meer te helpen, door ze bijvoorbeeld met kerst een voedselpakket te geven. Met het 40 dagenproject van de gereformeerde kerk willen we de kinderen extra ondersteunen met schoolspullen of zaken die daarmee te maken hebben. Vandaar een etui als spaarpotje. Wij willen dit geld gebruiken voor:

 • Boeken voor de bibliotheek, die vorig jaar door vrijwilligers is gebouwd
 • Solarlampen voor de kinderen, zodat ze ook ’s avonds huiswerk kunnen maken
 • Computercursus voor kinderen die na de basisschool thuis zitten totdat de inschrijving voor de middelbare school rond is
 • Extra schoolspullen voor de kinderen, zoals pennen en potloden.

Na afloop van het 40-dagen project gaan de (lege) etuis naar Kenia om aan de kinderen te overhandigen. In Kenia zullen ze erg blij zijn met deze dingen.

Er kan weer op verschillende manieren gespaard worden: geld en collectebonnen zijn van harte welkom. Daarnaast kunnen er ook giften worden overgemaakt naar rekeningnummer van de ZWO commissie: NL78 RABO 0354 2587 53 t.n.v. ZWO-commissie t.g.v. 40-dagen-tijd-2019.

 

Wij hopen dat u allemaal weer gaat sparen voor dit mooie doel, zowel jong en oud met als resultaat een fantastische opbrengst. 

 

Vriendelijke groet,

 

Namens de ZWO commissie

Jim van den Hoorn

 

Namens de Flame Foundation

Marco Beukema

 

Woensdagavondvieringen in Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd worden er traditioneel vieringen georganiseerd op woensdagavond.

Leden uit drie kerken – katholieke kerk, gereformeerde kerk en hervormde Andreaskerk – geven de vieringen vorm aan de hand van het paarse boekje dat ook door de drie kerken is gemaakt.

Alle vieringen zijn in de katholieke kerk aan de Brinkstraat. Deze beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur. De data zijn 13, 20, 27 maart en 3, 10 april.

Het overkoepelende thema is dit jaar ‘Een nieuw begin’.

Een nieuw begin geven ook de MAMAS in Zuid-Afrika aan duizenden kinderen in projecten door heel het land. Sterke, lokale vrouwen komen in actie voor jonge kinderen die verwaarloosd en uitgesloten worden. Tijdens de vieringen wordt gecollecteerd voor het kinderfonds MAMAS. Meer informatie is te lezen op www.kinderfondsmamas.nl

 

Luda Klomp

Paasgroetenactie voor gevangenen

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen.  De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema van Kerk in Actie: Een nieuw begin. Gevangenispastor Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart zullen de kaarten uitgedeeld worden. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet, vanwege de privacy, wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Onderteken alleen met uw naam. Kaarten waarop ook een adres staat worden niet uitgedeeld. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart schrijft u niets, deze kaart, reeds voorzien van een postzegel, kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij/zij het contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dit voor hem/haar mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten.

Er zijn ook een aantal enkele kaarten bij die via Kerk in Actie naar Nederlandse gevangenen in het buitenland worden gestuurd. Deze kaarten kunnen zonder envelop op de post. De enkele engels-talige kaarten gaan naar Ter Apel. Ook deze moeten zonder envelop worden gepost.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u de paasgroet zullen versturen!

De Diaconie

Als vakantie niet meer zo vanzelfsprekend is....

Zolang als je nog met z’n tweeën bent en beiden nog vitaal, komt het er meestal nog wel van, op vakantie gaan. Maar als je alleen bent (komen staan) of één van de partners een handicap heeft, dan ligt het anders: hoe, en met wie moet ik gaan en waar naar toe?
Het Vakantiebureau van de PKN (Hetvakantiebureau.nl) organiseert al jaren vakanties voor mensen, voor wie het minder vanzelfsprekend is, b.v.:

 • Gemengde seniorenvakanties; senioren zonder zorg of met lichte zorg én senioren met intensieve zorg;
 • Vakanties voor senioren zonder zorg of met lichte zorg;
 • Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie;
 • Combinatie vakantieweken voor mensen met een visuele beperking en senioren zonder zorg of met lichte zorg.

De locaties zijn (afhankelijk van de doelgroep): Doorn, Mechelen, Wezep, Lemele, De Rijp en Ermelo. Daarnaast zijn er enkele vaar-vakanties.

U kunt zelf informatie op internet opzoeken op Hetvakantiebureau.nl

Als u niet zo handig bent met internet of het liever op papier heeft, komt één van de diakenen graag een vakantiegids bezorgen.

De diakenen, of andere bezoekers namens onze kerk, willen u graag helpen bij het uitzoeken en aanmelden.

Ook voor het vervoer naar en van de vakantie-locatie kunnen we gezamenlijk een oplossing zoeken.

 

Nadere informatie is te verkrijgen bij: Joke Keijwegt, tel. 843280; Ben Simmelink, tel. 275004 of één van de andere diakenen.

Naar aanleiding van de morgendienst van 10 maart

Heer, laat mij vandaag een instrument zijn van uw vrede.

 

Heer, ik bid dat vandaag

mijn hart open kan gaan

zodat ik liefde kan brengen waar onenigheid is

of een baken kan worden voor wie de weg kwijt is,

 

Heer, ik bid U dat ik vandaag

mijn oren kan openen

om echt naar iemand te luisteren,

iemand die er naar hunkert om begrepen te worden.

 

Heer, ik bid U dat ik vandaag

mijn mond open zal doen

zodat ik woorden kan spreken die bruggen bouwen

of woorden die een licht kunnen ontsteken in het donker.

Heer, ik bid U dat vandaag

mijn ogen open zullen gaan

zodat ik zie waar ik troost kan brengen waar verdriet is

of om iemand met een hartelijke blik aan te kijken.

 

Heer, ik bid U dat vandaag

mijn handen open zullen gaan

zodat ik uit kan delen van mijn eigen geluk,

of iemand kan omvatten met begrip.

 

Heer, ik bid U

dat ik vandaag voor U open zal gaan

want door mij aan U toe te vertrouwen, vind ik mij zelf terug.

 

Heer, laat mij vandaag een instrument zijn van uw vrede.

 

Amen.

 

Het paarse veertigdagentijd-boekje is gereed

De handreiking voor de veertigdagentijd 2019 ligt vanaf 24 februari voor u klaar in uw kerk.

U moet het boekje zelf pakken; het wordt niet uitgereikt.

Het boekje is ook digitaal beschikbaar.

Stuur daarvoor een e-mail naar 40-dagen@kerknetputten.nl.

Het pdf-stand is ook te downloaden vanaf de website: www.kerknetputten.nl

De samenstellers stellen het op prijs als u wilt reageren op de inhoud.

Uw reactie op wat u gelezen heeft, of zelf hebt meegemaakt, wordt zeer gewaardeerd.

Ook als u aanvullingen hebt op de geschreven teksten, willen we die graag lezen.

De drukkers van het boekje hebben aangeboden bij te drukken als daar behoefte aan is.

U kunt daarom bij één van de schrijvers aangeven, als de boekjes niet meer in de kerken beschikbaar zijn. Natuurlijk kunt u ook een e-mail schrijven naar eerder genoemd e-mailadres.