Wisseling commissieleden

Aan het eind van dit seizoen zijn er in de ZWO-commissie enkele leden die de commissie gaan verlaten. Peter en Bert Veeningen hebben besloten er mee te stoppen. Jim van den Hoorn, al bekend als diaken binnen de ZWO-commissie gaat voorlopig het penningmeesterschap van Peter overnemen. Voorlopig, want Jim heeft zijn bordje al behoorlijk vol en we gaan rustig op zoek naar een nieuwe, meelevende penningmeester die over 2 jaar de taak van Jim over kan nemen als zijn ambtstermijn afloopt. Peter: bedankt voor al het werk dat je gedaan hebt en Jim: fijn dat je het voorlopig op je wil nemen.

Bert heeft verschillende taken binnen de commissie gehad en voor het werk dat daar bij hoorde: bedankt!

Gelukkig hebben we ook twee enthousiaste mensen kunnen vinden die weer mee willen gaan denken.  Annemarie Almekinders en Diederik van Donk gaan onze commissie versterken en zo kunnen we in september dus weer met een voltallige commissie aan het werk!

 

Projecten 2014

Voor 2014 mag de ZWO-commissie weer één of twee projecten uitkiezen die financiële ondersteuning nodig hebben. Zoals gebruikelijk is een deel van de opbrengst van de boeken- plantenmarkt, boeldag en kerstmarkt daarvoor bestemd. Kent u iemand die een prachtig project heeft en ondersteuning kan gebruiken? Stuur ons een mailtje met beknopte informatie zodat wij een indruk kunnen krijgen van het project.

In september zullen wij uit alle projecten die ingediend zijn een aantal projecten kiezen die een presentatie mogen geven tijdens één van onze vergaderingen. Daarna zullen wij een definitieve keuze maken.

 

Werelddiaconaatscollecte 2 juni a.s.:

Deze keer lichten we een project in Nicaraqua uit de vele projecten die door Kerk in Actie ondersteund worden.

Even een klein kaartje erbij, dan weet u waar u het zoeken moet.

Nicaragua, officieel de Republiek Nicaragua, is een land in Centraal-Amerika dat in het noorden grenst aan Honduras, in het zuiden aan Costa Rica, in het westen aan de Grote Oceaan en in het oosten aan de Caribische Zee.

Het grootste gedeelte van de bevolking van Nicaraqua is erg arm. Veel mannen laten hun gezin in de steek vanwege werkeloosheid en/of alcoholproblemen en geweld is aan de orde van de dag. Steeds meer vrouwen en jonge meiden komen terecht in de prostitutie. Sommigen worden gedwongen door vrouwenhandelaren. Voor anderen is het een noodsprong om aan geld te komen als ze de enige kostwinner zijn in het gezin. Ook steeds meer kinderen zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting en geweld.

Tesis, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt vrouwen en meisjes in de prostitutie om het leven op straat achter zich te laten. De vrouwen ondersteunen elkaar in groepen en kunnen een opleiding gaan volgen. Tesis begeleidt ook kinderen, jongeren en gezinnen die door alcohol of (seksueel) geweld in de problemen zijn gekomen.

Kerk in Actie ondersteunt het werk van Tesis van harte. Helpt u mee? Geef dan aan de collecte voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie.

 

Wij rekenen weer op u!

 

Namens de ZWO-commissie,
Marga Streefkerk

mlstreefkerk@solcon.nl

tel. 357118