Aarzelen

Het werkwoord aarzelen heeft te maken met het gegeven dat je in een verlegen makende situatie niet weet welke kant je met je aars heen moet. Je bent tijdelijk een draaikont. Ik aarzel altijd als ik over de voor- en achterkant van de kerk spreek. Het lijkt me duidelijk dat de hoofdingang onder het torentje aan de voorkant van de kerk zit. Als je daar naar binnen treedt, sta je dus in de hal aan de voorkant van de kerk. Dan ga je de deur door en je stapt de kerkzaal in. Je staat onder het orgel, je kijkt tegen de rugkant van de banken aan en je ziet het liturgisch centrum met preekstoel en nieuwe vleugel. Sta je nu voor of achterin de kerk? Zitten de ouderlingen en diakenen tijdens de dienst voor of achterin? Als je de kerk verlaat, ga je er dan achter uit via de vooringang? Ik aarzel.

Achtergevel

Toen de commissie van kerkrentmeesters meldde dat de achtergevel werd opgeknapt, bedoelde zij de buitenmuur van de wand waar de dominee met zijn rug naar toe staat. Hij staat dus voorin de kerk tegen de achtergevel aan. Die melding was nodig, want niemand ziet het. Toch is het noodzakelijk onderhoud en de gemeente moet dat weten.

Duurzaam

Diezelfde commissie gaat ook voor een duurzame kerk. Zo zijn er, ook weer niet zichtbaar, zonnepanelen geplaatst, waardoor wij driftig bezuinigen op de energienota. Hoe duurzaam zijn wij als kerkgangers? Kunnen wij allen bijdragen aan een duurzame samenleving?

Bos

Dat kan. Rond vergaderingen en kerkdiensten worden heel wat bomen opgezet, maar ook geveld om ons van het “nodige” papier te voorzien. We worden al kritischer: vergaderstukken volgen de digitale weg en als het niet nodig is, drukken we geen liturgie. Ook de archivering geschiedt momenteel digitaal. In de loop der jaren hebben we toch zeker wel een bos omgezet in papier.

Samenspel

Als u dit leest, heeft u de papieren versie van Samenspel in handen. Er is namelijk geen alternatief. Vanaf september doen we het echter anders: we gaan werken met een weekbrief, genaamd Proloog, en Samenspel verschijnt maandelijks en dan tien keer per jaar.

Minder papier

Deze twee initiatieven leveren de natuur en de duurzaamheid niets op. Wat je bezuinigt op Samenspel, stop je in de wekelijkse verschijning van Proloog. Alleen met uw medewerking kan het duurzamer.

Digitaal abonnement

Als u zich voor Proloog en Samenspel digitaal abonneert, bezuinigen we gigantisch op papier (en op bezorgkosten). U bent verzekerd van (digitale) bezorging en de weekbrief heeft u eerder in huis dan wanneer u hem treft bij de ingang voorin (of achterin) de kerk. Massaal doen dus!

 

Abonneren

Abonneren gaat heel eenvoudig. Stuur uw e-mailadres naar de redactie van Proloog en vanaf september ontvangt u de weekbrief op uw computer en/of i-pad. Het e-mailadres van Proloog is:

proloog@kerknetputten.nl

Wilt u daarnaast ook Samenspel digitaal ontvangen, stuur uw e-mailadres dan naar:

samenspeldigitaal@kerknetputten.nl

 

Derden

Proloog wordt beheerd door Gert & Monique Lozeman en Gert & Agyelle Kiks. Samenspeldigitaal wordt (uiteraard digitaal) verspreid door Bert Veeningen. Het e-mailadressenbestand gebruiken zij uitsluitend om de genoemde bladen te versturen; het bestand stellen zij nimmer te beschikking aan derden.

Uitstel

Mogelijk (natuurlijk) bent u van plan zich digitaal te abonneren. Wie echter niet direct de noodzakelijke elektronische handelingen verricht, loopt het gevaar dat uitstel tot afstel leidt.

Tijdens de torenbouw van Babel bestond de digitaal nog niet. Zij kan de communicatie wel sneller en goedkoper maken.

Uw scriba, Jaap Plomp