Vorig seizoen vertelden wij u al dat de wijken/secties opnieuw ingedeeld zouden worden en dat er een nieuwe pastorale structuur zou komen.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan die nieuwe structuur. Doel was: voor alle wijken een ambtsdrager of een pastoraal team en geen vacante wijken meer. In de nieuwe situatie spreken we overigens niet meer over wijken maar over pastorale eenheden, aangestuurd door een pastoraal team. In dat team zitten ambtsdragers, diakenen en contactpersonen. Bedoeling is dat uiteindelijk iedere pastorale eenheid twee ambtsdragers heeft, waarbij er steeds na twee jaar één vertrekt en daarvoor in de plaats een nieuwe ambtsdrager wordt benoemd. Voordeel is dat er altijd een ervaren ambtsdrager is.

Doel blijft: Omzien naar elkaar.  Dat is overigens niet alleen een taak voor de pastorale teams, maar voor ons allemaal!

In het laatstgehouden Pastoraal Overleg is besloten de nieuwe structuur gefaseerd in te voeren.

Met ingang van het nu begonnen seizoen zijn we ermee gestart, maar het plaatje is nog nog niet compleet. Er zijn nog pastorale eenheden met tijdelijke (interim) ambtsdragers en alle pastorale eenheden hebben nog niet voldoende contactpersonen. Toch gaan we er van uit dat we de nieuwe structuur komende jaren in verschillende fases kunnen invoeren.

Op dit moment ziet de structuur er uit zoals in het schema hieronder is weergegeven.  In uw kerkelijke Jaarboekje/Informatiegids kunt u vinden welke straten bij welke pastorale eenheden wijknummers/sectienummers horen. Wij merken daarbij nog het volgende op.

Voor pastorale eenheid 1 hebben we nog geen ambtsdrager gevonden.  Pieter Streefkerk en Iris Van den Hoorn-Tijssen nemen tijdelijk waar.

 Voor pastorale eenheid 10A en 10B (de verzorgingshuizen) hebben we ook nog geen ambtsdragers gevonden.  Luda Klomp-Oosterhof  en Joke Kleijwegt nemen deze taak tijdelijk op zich.

Voor de pastorale eenheden 18 en 19 (Bijsteren) hebben we inmiddels de toezegging van twee mensen die zich met ingang van 2013 voor deze secties willen gaan inzetten. Zij zijn  op dit moment nog geen ambtsdrager, maar zij willen vanaf 1 januari 2013 de coördinatie alvast op zich nemen.

De bevestiging volgt later.

 

Pastorale eenheid

(vroeger: wijk/sectie)

Naam/namen ambtsdragers pastoraal team (vroeger: wijkouderlingen)

                  1

Pieter Streefkerk en Iris van den Hoorn-Tijssen (interim)

             2, 3 en 7

Peter Sennema en Emmy van Asselt-Schinkel

               4 en 6

Elly Braaksma-Gorter

               5 en 8

Pieter Streefkerk en Iris van den Hoorn-Tijssen

             10A en 10B

Luda Klomp-Oosterhof  en Joke Kleijwegt (interim)

                  11

Roel Terluin

              12 en 13

Gerard Weizenbach

                  14

Gesina Bakker en Angreth Mulder-Rietman

                  15

Jannie van Diepen-Elzerman

                  17

Cees Schep

              18 en 19

Nu nog vacant.

 

Wij zijn heel blij met deze nieuwe opzet, maar het zal u duidelijk zijn: we zijn er nog niet. We zijn nog heel nadrukkelijk op zoek naar mensen die de taak van ambtsdrager op zich willen nemen voor de pastorale eenheden 1 en 10A/10B.  Daarnaast zijn er nog vacatures voor de functie van contactpersoon.

Wij nodigen u van harte uit om u voor één van de genoemde functies aan te melden, om samen inhoud te kunnen geven aan onze gezamenlijke opdracht: OMZIEN NAAR ELKAAR.

Tenslotte: wanneer u vragen of suggesties hebt over de nieuwe structuur, dan kunt u contact opnemen met de ambtsdrager van uw pastorale eenheid.

 

Namens de werkgroep Pastorale Structuur,

Johan Grift en

Bert de Weerd