Met  dankdag was het een goed gebruik om de ouderen  van onze gemeente een fruittasje te brengen.  Het was een gebaar van omzien naar elkaar. We hebben als diaconie reacties uit de gemeente gekregen dat het  ontvangen van een fruittasje  niet meer zo op prijs wordt gesteld . Daarom hebben wij gekozen voor een nieuwe opzet.

Wat blijft is , dat wij u als gemeente vragen om fruit in te leveren. Dit zal weer gebeuren met briefjes waarop staat welke soorten fruit wij graag inzamelen.  Met dit fruit gaan wij naar ’t Voorhuys waar onze diaconale medewerkers, samen met medewerkers van de Andreaskerk, 8  grote manden met fruit zullen opmaken.  Ook worden er drie bloemstukken opgemaakt .

We verdelen de manden en bloemstukken over onze kerken. De bloemstukken brengen we na de dankdagdienst op 2 november  bij de zorginstellingen voor ouderen.  De fruitmanden gaan naar tehuizen in Putten voor mensen die om andere redenen niet zelfstandig kunnen wonen. Dit beschouwen wij als  een  teken van betrokkenheid vanuit onze kerken op bewoners en personeel . Wij hopen dat u zich kunt vinden in deze nieuwe opzet en ook weer bereid bent mee te doen. 

De briefjes met de soorten fruit worden zondag 23 oktober uitgedeeld.  U kunt het fruit zaterdag 29 oktober bij de kerk inleveren van 10 tot 12 uur of zondag 30 oktober meenemen naar de kerk.

Doet u weer mee?

Namens de Diaconie, Sjoukje Veeningen-Greidanus en Joke Kleijwegt-Heijstek