Naast de alphacursus zijn wij, het alphateam, m.i.v. oktober gestart met een nieuwe bijbelstudie / gespreksgroep.

Tijdens deze avonden gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen en hopen we met en van elkaar meer te leren van de bijbel. We gebruiken dit seizoen het boekje “Een leven dat zin heeft” van Nicky Gumbel. Een praktisch en inspirerend boekje dat ons, d.m.v diverse onderwerpen, vragen en uiteraard  bijbelgedeelten, helpt om goede en leerzame gesprekken / discussies met elkaar te voeren en zo verder te groeien in ons geloof.

De gespreksavonden staan gepland op iedere 1e woensdag van de maand, te beginnen 5 oktober a.s. en loopt door t/m april 2012. Hoewel we erg blij zijn dat  een groot aantal enthousiaste mensen zich heeft  aangemeld nodigen wij jou van harte uit om ook mee te doen. Jong en oud(er), iedereen is van harte welkom! Mocht je een avond niet kunnen dan is dat geen enkel probleem omdat we per keer een ander thema behandelen.

De avonden  worden gehouden in een zaal van de gereformeerde kerk en  beginnen om 19.30. (woensdag 2 nov. om 20.30 i.v.m dankdag). We sluiten de avond af om 21.30, daarna is er nog tijd voor een persoonlijk gesprek / nazorg.

Naast de gesprekken wordt er ook veel gezongen en  is er ruimte voor gezelligheid tijdens een kopje koffie met wat lekkers.

 

Vragen en twijfels hebben we allemaal. Daarom is het goed om met elkaar op zoek te gaan naar antwoorden in en met de Bijbel. Fijn, om elkaar zo verder te helpen en ons geloof te verdiepen.

Of, zoals Rein Bos het zondag 25 september zo mooi verwoordde: Er zijn 3 dingen erg belangrijk voor een gezond leven, n.l. goede voeding, voldoende beweging, voldoende ontspanning.

 

Dat geldt zéker ook voor ons geloofsleven: Goede voeding: bijbellezen, bidden, kerkgang, bijbelkring / gespreksgroepen, jeugdclubs, enz. Voldoende beweging: mee doen in de kerk, (aktief) betrokken zijn, je geloof in “beweging”houden. Voldoende ontspanning: zingen, aktiviteiten, verenigingen, gezelligheid, in en buiten de kerk. Dus: wilt u, wil jij  mee doen?? Schroom niet maar meld je aan! Dat kan bij:

Marijke Schreuder, tel. 352535 of  Hennie van de Pol, tel. 357543

Mailen kan ook, naar  Hennievandepol-wentzel@hotmail.com

 

Vriendelijke groeten en graag tot ziens!
Het alphateam, Ineke, Angreth, Maasje, Marijke en Hennie

 

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan

Want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer

Samen zingen en getuigen

Samen leven tot Zijn eer!