Veertigdagenboekje ‘Samen op weg naar Pasen’

Wie in de veertigdagentijd – vanaf 2 maart – bewust vanuit de Bijbel wil toeleven naar Pasen, kan inspiratie halen uit het dagboek Samen op weg naar Pasen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het boekje bevat een Bijbelleesplan over het thema ‘bevrijding’ en is gratis aan te vragen bij het NBG.

Het boekje telt 64 pagina’s en bevat voor elke dag een bijbeltekst, een mini-overdenking en een vraag om de Bijbelpassage met je leven te verbinden. Voor meer informatie en het bestelformulier zie: bijbelgenootschap.nl/40dagen.

NBG-thema voor de veertigdagentijd (vanaf 2 maart)

Pasen: ‘Feest van bevrijding’

Veel mensen – Bijbellezers, ouders, kinderwerkers, voorgangers – beleven de veertigdagentijd als een periode van bezinning. Ze leven toe naar Pasen. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) reikt daarvoor inspiratie aan via een dagboekje, kindermateriaal en webinars. Het thema is: ‘Feest van Bevrijding’.

‘Vrijheid wordt in onze maatschappij hoog gewaardeerd’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘We merken dat in deze tijd. Hoewel we in een vrij land leven met een uitstekende gezondheidszorg, ervaren veel mensen de coronamaatregelen als vrijheidsbeperking. Ook de Bijbel heeft het over vrijheid. Soms heel praktisch en menselijk – bijvoorbeeld bevrijding van het volk Israël. Vaak ook gaat het over vrijheid die je kunt ervaren als je met God leeft. Die vrijheid staat tegenover dat wat jou in je leven beperkt. Met Pasen vieren we dat God in Jezus bevrijding heeft gebracht door de dood heen. We hopen dat ons themamateriaal mensen helpt om na te denken over vrijheid en over wat het paasverhaal in hun leven betekent.’

NBG-materiaal voor kerken en gezinnen met kinderen

Paasproject ‘Beloofd land in zicht’

Vanaf Aswoensdag, 2 maart, leven christenen toe naar Pasen. Voor wie dit samen met kinderen wil doen is er het paasproject ‘Beloofd land in zicht’ van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Er is een boekje voor gezinnen en materiaal speciaal voor in de kerk.

Het projectmateriaal hoort bij de kindernevendienstmethode Bijbel Basics, die veel kerken gebruiken. Het project draait om Pasen als feest van bevrijding.

Via debijbel.nl/bijbelbasics is het boekje te bestellen en het Bijbel Basics-materiaal te downloaden. Al deze materialen zijn onderdeel van het veertigdagenproject van het NBG ‘Feest van bevrijding’. Voor meer informatie daarover zie bijbelgenootschap.nl/40dagen.

De Bijbel verjaagt mijn demonen

Door Kolet Janssen

‘Wat heeft de NBV21 je te zeggen voor je leven en werk?’ Kolet Janssen was een van de Vlamingen die in oktober de NBV21 kregen aangeboden. Zij vergelijkt deze Bijbelvertaling met de kruimels uit een bijzondere ontmoeting van Jezus. Want kruimels smaken net zo lekker als brood.

Bij de reeks ‘Mosterdzaadjes’ die ik sinds enige tijd verzorg bij Kerknet.be, maak ik dankbaar gebruik van de NBV21. De bekende teksten van de katholieke zondagsvieringen klinken er vaak frisser door en helpen me om de verhalen toegankelijk te maken voor kinderen. Roel Ottow levert er telkens een prachtige illustratie bij. Groepen kinderen in kerk of school of gewoon thuis maken er graag gebruik van.
Misschien mag ik mijn waardering voor de NBV21 illustreren met het mooie verhaal van de Syro-Fenicische vrouw. Zij weet Jezus over te halen haar dochter te genezen, hoewel Hij tegenstribbelt. Ze doet dat met een rake opmerking over de kruimels en honden. En dan zwicht Jezus. ‘Omdat u dit zegt…’ antwoordt Jezus, treffend, in de NBV21: https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MRK.7/Marcus-7 .
Je kunt je helemaal in de Bijbel verdiepen. De teksten lezen in de grondtaal en er zoveel mogelijk studies en commentaren bij halen. Je kunt je informeren over de nieuwste onderzoeksresultaten. Maar dat vraagt veel tijd en energie die je dan niet meer aan iets anders kunt besteden.
Of je kunt het doen met de kruimels die de kinderen van de tafel laten vallen. Die smaken net zo lekker als het hele brood. En ze volstaan meestal om op verder te bouwen.

De Bijbel voor Oezbeken in Centraal-Azië

De Oezbeekse Bijbel kan nú worden verspreid

Oezbekistan maakte vroeger deel uit van de zogeheten Zijderoute. Door de jaren heen werd het overheerst door de Arabieren, de Turken, de Mongolen en de Russen. Pas sinds 1991 verklaarde Oezbekistan zich onafhankelijk. Maar de eerste democratisch gekozen regering onder president Karimov leek al snel meer op een dictatoriaal regime. Na het overlijden van Karimov in 2016 werd Mirzijojev zijn opvolger. Hij lijkt een milder beleid te willen voeren en geeft meer ruimte voor godsdienstvrijheid. Daardoor is het nu mogelijk om de Bijbel in Oezbekistan te verspreiden.

Veel mensen in Oezbekistan kunnen zelf geen Bijbel betalen. Daarom willen we samen met u 5.000 Bijbels geven aan Oezbeekse christenen in Centraal-Azië. Dit project is in samenwerking met de Bijbelgenootschappen van Oezbekistan, Kazachstan en Kirgizië. In juni 2017 is de volledige Bijbel in het Oezbeeks gepresenteerd. Dit is het resultaat van 25 jaar werk. Nu kunnen de 30 miljoen Oezbeken die verspreid over Centraal-Azië wonen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

Ja, ik geef voor het verspreiden van Bijbels aan Oezbeken
Tot voor kort was het lezen van de Bijbel lastig in Oezbekistan. Hoewel de situatie nog steeds niet ideaal is, geeft de overheid sinds kort meer ruimte. Helpt u mee de Bijbel in het Oezbeeks te verspreiden? https://bit.ly/3oP1RtC

Loading