Bijbel in 2021 voor het eerst vertaald in 48 talen

11 miljoen mensen kunnen sinds 2021 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 48 talen waarin de Bijbel of een deel ervan vertaald is. Dat meldt een vandaag verschenen rapport van United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van de circa 150 Bijbelgenootschappen.
Van de circa 312 lopende UBS-vertaalprojecten steunde het NBG er in het afgelopen jaar 38. Het ging onder meer om projecten op de Filippijnen en Aruba, in Laos, Gabon, Ghana, Guatemala, Indonesië, Guatemala en Mexico. Wat zo’n project betekent, lichtte predikant Manuel Carac uit Mexico als volgt toe: ‘Als ik de Bijbel bestudeer voor mijn preken is dat ingewikkeld. Veel woorden uit mijn Spaanse Bijbel begrijp ik niet goed. Ik heb God om hulp gevraagd om zijn Woord te begrijpen. Dat gebed is verhoord: er wordt gewerkt aan een Bijbelvertaling in mijn taal!’

NBG stelt Bijbels beschikbaar voor Oekraïners

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl. Ook voorziet het NBG samen met andere organisaties in de behoefte aan Bijbels onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland en België. Via de UBS – het samenwerkingsverband van de Bijbelgenootschappen – steunt het NBG Bijbelverspreiding onder vluchtelingen in Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije.
Het NBG stelt het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen in het Oekraïens en Russisch beschikbaar. Voor kinderen worden ook enkele programma’s uit de kindernevendienstmethode Bijbel Basics in het Oekraïens vertaald. Zo hebben kerken iets in handen als vluchtelingen kerkdiensten bezoeken. De eerste twee vertaalde Bijbel Basics-programma’s zijn te downloaden via https://debijbel.nl/bijbelbasics.
Op Bijbelplatform debijbel.nl en in de app Mijn Bijbel is de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar zodat Bijbelteksten gemakkelijk te gebruiken zijn, tijdens kerkdiensten of in persoonlijk contact met Oekraïners.De verspreiding van de Bijbels en kinderbijbelverhalen gebeurt deels in samenwerking met stichting Gave en stichting Geloofsinburgering, deels via lokale kerken. Dit materiaal is gratis te bestellen in de NBG-webshop; verzendkosten worden wel berekend.

Leesplan voor Pinksteren over de Geest

Wie tussen Pasen en Pinksteren wil stilstaan bij het werk van de heilige Geest, kan het boekje ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ aanvragen. Het bevat een Bijbelleesplan en is vanaf 20 april te bestellen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).
‘Gods Geest brengt mensen in beweging’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Met dit leesplan leef je toe naar Pinksteren. Wil jij je laten vormen door de Geest en ontdekken hoe je vrucht kunt dragen? Je krijgt eerlijke vragen en praktische tips om te groeien in geloof en liefde. Laat je inspireren!’
Bestellen
Het Bijbelleesplan ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ verschijnt half mei bij het NBG. Het is gratis aan te vragen vanaf 20 april via https://bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest en wordt na verschijning toegezonden, zolang de voorraad strekt.

Bevrijding in tijden van oorlog

Veertigdagentijd 2022. Een periode die voor altijd in het geheugen gegrift zal blijven staan in beelden van platgebombardeerde straten in Charkov, Oekraïners schuilend in metrostations, een jongetje dat op de straat ligt, half bedekt met een stuk plastic. Moeders die met hun kinderen op de vlucht zijn en hun mannen misschien wel voor altijd achterlaten. Een oude Russische dame op het jeugdjournaal die wordt opgepakt omdat ze demonstreert tegen de oorlog. Het is een situatie die velen van ons met een deprimerend gevoel van machteloosheid achterlaat. Omdat er vlak voor onze ogen een ongekend groot onrecht plaatsvindt, terwijl we alleen maar hulpeloos toe kunnen kijken. Erop kunnen wachten hoe dit afloopt. Terwijl je al weet dat een goede afloop niet bestaat.
Het thema van het veertigdagenproject van het NBG is dit jaar ‘Pasen, een feest van bevrijding’. Toen ik een maand geleden bezig was met het voorbereiden van een webinar rondom dit thema, had ik er geen enkel benul van dat begrippen als ‘bevrijding’ en ‘vrijheid’ enkele weken later een zo heel andere, zoveel zwaardere lading zouden hebben gekregen. Een bijna cynische lading. Op de eerste zondag stond Exodus 12 op het leesrooster. De Israëlieten, die door de Egyptenaren als slaven zijn uitgebuit en onderdrukt, worden door God uit Egypte bevrijd. Ze gaan op weg naar het beloofde land, hun vrijheid tegemoet. Maar waar moet voor de Oekraïners de bevrijding vandaan komen? En voor de Russen die onder dit regime lijden? Wie helpt hen? Wie stopt het onrecht dat hún wordt aangedaan?
Het vervolg van de blog is verder te lezen via: https://debijbel.nl/bericht/bevrijding-in-tijden-van-oorlog

Vluchtelingen in de Bijbel: Adam en Eva

Wist je dat er heel veel verhalen in de Bijbel staan over vreemdelingen en vluchtelingen? In deze serie belichten we er een aantal. Waarom gaan de hoofdpersonen op pad? Wat treffen ze aan in hun nieuwe thuisland? Raken ze God onderweg kwijt, of komt hij juist in het onbekende heel dichtbij? En wat voor spiegel houden ze ons voor, in hun angst en wantrouwen tegenover het onbekende, maar ook in hun moed en hun vaardigheid datgene vast te houden waar het werkelijk om gaat?

In deze eerste blog het verhaal van Adam en Eva, of, zoals de tekst zegt, ‘de man en zijn vrouw’. Het begint eigenlijk te mooi om waar te zijn. De man en zijn vrouw wonen in een tuin die God zelf heeft aangelegd, met aanlokkelijke bomen en een rivier om alles te bevloeien (Genesis 2:9-10). Voor de eerste lezers van Genesis staat dit haaks op hun dagelijkse ervaring: de strijd om voldoende water en de eeuwige onzekerheid of hun velden morgen, volgende maand, volgend jaar weer voldoende zouden opleveren.
Het verhaal van Adam en Eva kan helpen om het geloof in een goede God te rijmen met het dagelijkse, vaak harde bestaan. Maar het zadelt de lezer ook op met een eeuwig gevoel van heimwee. Een gevoel van heimwee dat verbinding geeft met de vluchtelingen van nu. Want wie Genesis 3 en 4 gelezen heeft, voelt aan dat ontheemd zijn niet is beperkt tot inwoners van AZC’s. Het is de basis van mens-zijn buiten de tuin.
De gehele blog is te lezen via: https://debijbel.nl/bericht/vluchtelingen-in-de-bijbel-adam-en-eva

Loading