4 November is het zendingszondag. De opbrengst van de 1e collecte is bestemd voor het werk van Kerk in Actie. Deze keer staat een project in het noorden van Ghana, West- Afrika, centraal.

 

De protestantse kerken in het islamitische Noord-Ghana zijn nog klein, maar groeien snel. Alleen kunnen de meeste kerkleden niet lezen of schrijven. Hun samenkomsten bestaan uit zang en gesprekken over het geloof. Voor de woordverkondiging zijn ze afhankelijk van het voorlezen en preken van anderen.

 

In Tamale, een stad in Noord-Ghana, staat het Presbyteriaanse Trainingscentrum voor kerkelijk werkers. Christenen uit omringende dorpen en lokale kerken worden er opgeleid voor verschillende betaalde en vrijwillige functies in de kerk. Ze leren de Bijbel beter verstaan en de Boodschap door te geven aan gemeenteleden. Zo bereikt de Bijbel veel boerenfamilies in Noord-Ghana. Kerkelijk werkers zijn geboren en getogen in de dorpen en verzorgen daar de zondagse kerkdiensten en de catechese. Zo leren christenen lezen en schrijven, maar vooral ook om zelf de Bijbel te bestuderen. Belangrijk werk, want de dorpskerken zijn nog jong en enthousiaste christenen zoeken naar de betekenis van het Evangelie. Behalve over geloofsoverdracht en kerk-zijn, gaan de trainingen van kerkelijk werkers over praktische zaken als hygiëne en gezondheid, HIV/AIDS.

Bevrijding
Jasper Maas werkt als uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie aan het Presbyteriaans Trainingscentrum. “Het christendom heeft een grote impact op het leven van de mensen in Ghana,” vertelt Jasper. “Gelovigen zeggen dat ze meer vrijheid ervaren sinds ze christen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze het niet meer nodig vinden om uit angst te offeren aan goden van de traditionele religie. Het is bemoedigend om te zien hoe God werkt en mensen hun leven opbouwen.”

Steun dit werk!
Dankzij het trainingscentrum zijn er steeds meer dorpen waar iedere zondag uit de Bijbel wordt gelezen. Het bevrijdende Evangelie klinkt overal. Steun het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. De ZWO commissie beveelt deze collecte daarom van harte bij u aan.

 

Na de dienst zal er in de hal van de kerk weer een tafel staan met spullen te koop uit de wereldwinkel. Ook is er de mogelijkheid om de zendingskalender voor 2013 aan te schaffen. Dus portemonnee mee! Wij, van de ZWO commissie, hopen u zondag 4 november te mogen begroeten.

 Namens de ZWO commissie,

Hetty van den Hoorn