De (geredigeerde) versie van de ‘preek’ van ds. Bos van de dienst van zondagmorgen 20 januari staat vanaf vrijdag 25
januari op de website. Wie thuis of met vrienden en bekenden door wil praten, kan dat doen aan de hand van de vraag in hoeverre u de elementen van het proces van secularisatie herkent en hoe u daar mee omgaat:

  • de afname van gelovige praktijken zoals bidden en Bijbel-lezen
  • de terugloop van betrokkenheid bij de geloofsge-meenschap
  • de afname van het besef van Gods aanwezig-heid in het hier en nu.

Ga naar het artikel

Reacties kunnen gestuurd worden naar het mailadres van ds. Bos (reinbos@xs4all.nl).

R. Bos