Als u dit leest staan we op de drempel van de tweede adventzondag, op 5 december.

Vol verwachting klopt ons hart…….

Tijdens de vier adventzondagen komen er telkens drie vaste momenten van muziek en zang terug. Een nieuw openingslied. In plaats van Illumina zingen we: “Kom in ons midden….kom!”. We proberen dat vierstemmig te zingen. Het is niet moeilijk en wat is er mooier dan met kerst in een vierstemmig engelenkoor te zingen?!

Samen met de kindernevendienstleiding en de voorgangers is voor het project van Kind op Zondag gekozen. We volgen de profeet Micha. En Micha zingt iedere zondag zijn/haar lied. En als gemeente antwoorden we daar telkens op. Samen komen we uit bij Kerst. Dan pas zingen wij met Micha mee: “Ik zie, ik zie, wat jij kan zien”!.

En uiteraard zingen we, samen met de kinderen, ons lied als we de adventskaarsen aansteken.

Enige tijd geleden heb ik een oproep gedaan in Samenspel om aan mij bekend te maken wie zijn/haar muzikaal talent graag in zou willen zetten tijdens de vieringen. Dat leverde verschillende reacties op. Aan een aantal van hen heb ik gevraagd of zij een muzikale bijdrage willen leveren tijdens de adventvieringen.

Zo zult u tijdens de viering van 28 november hebben kunnen genieten van het spel van Marijte en Marit Boekema met dwars- en blokfluiten.

Op 5 december werkt Marisse Slofstra mee met dwarsfluit.

Op 12 december werkt Geralda Snoeyer mee met percussie.

Op 19 december werkt Bea Meijler mee met blok-alt-tenorfluit.

Tijdens de kerstnachtdienst werken diverse muzikanten uit de eigen gemeente mee om de zang te ondersteunen. Op kerstmorgen zal de zus van Ds. Boekema zingen en zingen we samen de Kerstjubel.

In alle vieringen is er sprake van een dubbele bezetting orgel-/vleugellist om de muzikanten en de gemeentezang in deze periode optimaal te ondersteunen.

Wij zien er naar uit!!!

Namens de kerkmusici,

Wout van Veen