Op dinsdagmiddag 24 oktober kwamen de mantelzorgers voor mensen met dementie, bij elkaar in een zaal in de kerk. Onder leiding van de twee predikanten Dick Boekema en Rein Bos was er de mogelijkheid om met elkaar te delen waar de mantelzorgers mee te maken hebben.

De middag werd begonnen met het gedicht ‘Herfst’ van Marinus van de Berg, verpleeghuispastor.

De mantelzorgers die deze middag aanwezig waren, hebben ieder een eigen verhaal, maar in de verhalen was ook veel herkenning onderling of het nu ging om een partner of een ouder.

In alle rust en beslotenheid van deze kring konden mensen hun verdriet en pijn, hun zorg en verlies, met elkaar delen. In gebed werden deze noden ook met God gedeeld.

In maart 2018 willen wij opnieuw een bijeenkomst beleggen voor mantelzorgers die te maken hebben met dementie.

 

Pastoraatgroep senioren

Jannie van Diepen

Luda Klomp