Michacursus, iets voor u?

Graag vraagt de diaconie uw aandacht voor het volgende:

Misschien heeft u er al iets over gelezen of van gehoord maar sinds enkele jaren is er in Nederland de Micha cursus.
Omdat deze cursus vooral raakvlakken heeft met zakentaken waar de de diaconie zich mee bezig houdt heeft de diaconie van de Gereformeerde kerk zich er recent in verdiept.

Heel kort samengevat: de Michacursus is een cursus van 7 bijeenkomsten waarin een ieder  nadenkt over zijn/haar rol als naaste en zijn/haar rol als rentmeester van de aarde. (goed en recht willen doen)
Een belangrijke gedachte daarbij is dat je ook als individu het verschil kunt maken: zowel door de dingen die je doet als door de dingen die je bewust niet meer doet.

De cursus is kleinschalig (groepen van maximaal 15 deelnemers, meestal tussen de 8 en de  12) en kent een doorlooptijd van ca 4 maanden.
De eerste 4 bijeenkomsten zijn om de ca 2 weken, doel van die eerste 4 bijeenkomsten is het in gesprek met elkaar raken en zijn over de thema’s van de cursus.
Het is de bedoeling van de bijeenkomsten 5 en 6 om als groep iets concreets te doen (groepsactiviteit), uiteraard passend bij de doelstelling van de Micha cursus.  (Diverse voorbeelden die er geweest zijn: een huis schoonmaken van iemand die het heeft laten vervuilen, voor voedselbankklanten een dagje uit organiseren. Het kan uiteraard ook een meer ‘bescheiden’ activiteit zijn)
bijeenkomst 7 is voor de afronding.
De bijeenkomsten van de Micha cursus starten met een gezamenlijke maaltijd.
Voor deelnemers en cursusleiding is er cursus materiaal beschikbaar. Dat materiaal is gedetailleerd uitgewerkt dus dat maakt eea weer wat eenvoudiger om te gaan doen.
De cursus is niet perse interessant alleen voor mensen met een geloofsachtergrond. Het gaat om vragen en problemen die iedereen raken.

Op www.michacursus.nl is meer informatie te vinden. Daar is bv ook een toelichting te vinden over het waarom van de naam Micha cursus.

De diaconie staat positief tegenover het (mee helpen) organiseren van de Micha cursus in Putten.
Mogelijk tijdstip: ergens in het seizoen 2010-2011.
Dat organiseren heeft natuurlijk alleen maar zin als er ook belangstelling voor is.

Aan eenieder die belangstelling heeft voor het meedoen aan de Michacursus het verzoek deze belangstelling aan de diaconie kenbaar te maken. (per e-mail aan d.v.donk@hccnet.nl of telefonisch 0341-360530).
Dit tonen van belangstelling is geen opgave. Het is voor de diaconie van belang om een beeld te krijgen van de mogelijke belangstelling voor de Micha cursus. Op basis van de mogelijke belangstelling kan de diaconie nagaan of het zinvol is energie te gaan steken in het organiseren van de Micha cursus. We hopen dat die belangstelling er is.

Mocht u prijs stellen op eerst een voorlichtingsbijeenkomst dan dit graag in uw reactie opnemen, bij voldoende belangstelling zal er een voorlichtingsavond worden georganiseerd.

met vriendelijke groeten

Diederik van Donk
Penningmeester diaconie