Op zondag 5 februari jl. mochten wij verslag doen van onze activiteiten in Uganda.
Enkele jaren geleden is in de 40-dagen tijd door de gezamenlijke kerken geld ingezameld
voor de bouw van watertanks. Met de opbrengst konden in 2013 10 watertanks gerealiseerd geworden. Tijdens deze dienst heeft Jjingo, één van de initiatiefnemers van de projecten in Lwengo, u via een filmpje bedankt voor uw bijdrage in deze.

Lwengo is een zeer arm gebied in het zuiden van Uganda. Een door de overheid vergeten regio.
Inmiddels zijn wij vele malen in Lwengo geweest en hebben wij een aantal kleine initiatieven opgezet waardoor de inwoners zelf hun inkomen kunnen verwerven. Zo laten wij kettingen en schaaltjes maken van (oude) magazines. Na de dienst heeft u deze schaaltjes kunnen zien en hebben velen schaaltjes gekocht. Wij proberen ook grootschaliger werkgelegenheid te creëren. Het is onze overtuiging dat alleen door werk de welvaart kan toenemen en de eigenwaarde 

Met name door een aidsepidemie zijn veel kinderen wees geworden. Zij worden opgevangen door familie. De toch al beperkte inkomsten moeten dan nog verder verdeeld worden. Het gevolg is vaak dat kinderen dan niet naar school kunnen omdat er simpelweg geen geld is om het schoolgeld te betalen.

In december jl. is door onze Ugandese vrienden aan ons gevraagd mee te helpen hiervoor een oplossing te vinden door sponsors te zoeken voor deze kinderen. Voor € 120,- per jaar kunnen kinderen naar de lokale basisschool. Uit dit bedrag wordt het schoolgeld betaald, maar ook de basiszorg die zo hard nodig is.

Na de kerkdienst hebben 5 gemeenteleden zich gemeld als sponsor voor één van de vele kinderen.
Dat is een mooi begin. De Stichting, Lwengo Kids Foundation, is in oprichting, bestuursleden zijn gevonden, de statuten geschreven, de flyer is nagenoeg klaar. Kortom, op heel korte termijn kunnen wij starten en hopelijk veel kinderen toekomstperspectief bieden.

Misschien heeft u ook de mogelijkheid  een kind te helpen naar een betere toekomst, laat het ons weten! Wij informeren u graag. Kijk ook eens op de website www.makepeoplestronger.nl voor meer informatie over Lwengo community

Marga en Pieter Streefkerk

Tel. (0341) 275458 / 06 13071167
e-mail: margastreefkerk@hotmail.com