meemaken

Mijn oma is van 1890 (nee, ze leeft niet meer). De laatste jaren van haar leven woonde ze samen met haar oudste ongetrouwde dochter, mijn tante Truus. Eén keer heb ik meegemaakt hoe zij een kerkdienst via de kerktelefoon beleefden. Ik had altijd het idee dat je ging zitten luisteren, maar daar zat ik naast.

meedoen

Ruim voor aanvangstijd nestelde oma zich in de gemakkelijke stoel, psalmboek en bijbel op schoot. De dienst begon. De stem van de voorganger kwam helder door. Bij de aankondiging van de eerste psalm, zocht mijn oma deze op en toen de gemeente inzette, zette zij (en tante Truus) ook in. De Bijbellezing zocht ze op en ze las prevelend mee. Ik was getuige van iemand die de dienst meebeleefde. Tijdens de preek luisterde zij met gesloten ogen en na een kwartier knikte haar hoofd een beetje naar rechts, maar na het amen greep zij naar het psalmboek en was weer volledig bij de les. Het ontbrak in huis nog net aan een collectezak.

erbij horen

Pas toen ontdekte ik de zegen van de kerktelefoon. Het is geen luisteractiviteit, het is een vorm van erbij horen: letterlijk en figuurlijk. En ik besefte ook, dat alleen luisteren een verarming zou zijn van de kerkdienst. Stel je voor dat de dominee louter liederen liet zingen die juist niet in het psalmboek stonden. Dan word je veroordeeld tot luisteraar. En meezingen is ook nog altijd twee keer bidden.

nog steeds

Ik weet niet of alle luisteraars naar onze diensten zo doen als mijn oma, maar het zou heel goed kunnen. Het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat we een lied zingen dat niet in het liedboek of het blauwe boekje staat. De dominee geeft dat dan tijdig door en Wout Geurtsen zorgt er dan voor dat zo’n zestig luisteraars het lied kunnen meezingen.

pijplijn

Daar heeft hij dan wel de tijd voor nodig. Gastpredikanten weten ook dat zij de liedkeus aan het begin van de week dienen door te geven. En toen ging het mis. Een gastpredikant koos voor  “Tussentijds “ en gaf dat door, maar ergens bleef het lijstje hangen, de bewuste bundel kon niet zo snel gevonden worden of iets anders. In ieder geval ging tussentijds veel tijd verloren en de gekozen liederen bereikten de abonnees van de kerktelefoon niet. Die werden veroordeeld tot luisteren.

kleed

Hier past maar één reactie: het boetekleed. Dit had niet mogen gebeuren. Juist omdat het om onzichtbare kerkgangers gaat en de meesten niets hebben gemerkt, is het goed hier excuses te maken.

Wij doen ons best om iedereen erbij te laten horen.

Uw scriba, Jaap Plomp