1. Zeer regelmatig ontvangt de ZWO commissie informatiebrieven en/of donatieverzoeken van verschillende goede doelen. Via Samenspel proberen wij u kennis te laten maken met een aantal van deze organisaties. Dit keer staat de LIW (Landelijke India Werkgroep) centraal.

De LIW zet zich in voor de kansarmen in India. Zij doet dit vanuit het bredere streven naar een rechtvaardige wereld en neemt daarbij de mensenrechten als uitgangspunt. De doelstelling van de LIW is om vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor de (kans)armen in India.

De drie kernthema’s van de LIW zijn:

  1. Kinderarbeid en Onderwijs
  2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO ) in sectoren als kleding, thee, natuursteen en zaden maar ook d.m.v. politiek beleid via het MVO Platform
  3. Dalits (kastelozen) en Mensenrechten (kastendiscriminatie)

 

De LIW werkt vooral door middel van politieke en maatschappelijke meningsvorming, (beleids)beïnvloeding, onderzoek en publiekscampagnes. In Nederland, maar ook wereldwijd, werkt de LIW samen met een breed scala van organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardiger samenleving. Door deze samenwerking slaagt de LIW er als kleine organisatie in om verandering in gang te zetten. Zoals bij schoenen- en kledingbedrijven waarvan de producten met kinderarbeid, lange werkdagen en/of “hongerlonen” worden gemaakt. Of de Nederlandse kledingsector die, mede dankzij het werk van LIW, met een plan van aanpak komt om kinderarbeid en andere misstanden te bestrijden.

U vraagt zich wellicht af of dit nog wel nodig is in een land als India, waar de economische groei hoog is en de welvaart stijgt. Inderdaad, India veranderd in rap tempo. De weg van liberalisering die India sinds het begin van de jaren ’90 is ingeslagen werpt zijn vruchten af. Het nationaal inkomen stijgt. De middenklasse groeit. MAAR DIT IS NIET HET HELE VERHAAL. Het blijkt dat vooral de elite en de middenklasse profiteert van deze ontwikkelingen. Voor het overgrote deel van de bevolking, in de stedelijke krottenwijken en op het platteland, is het leven hetzelfde gebleven, of soms zelfs verslechterd.

Daarom wil de Landelijke India Werkgroep zich blijven inzetten voor een menswaardig bestaan van de (kans)armen in India. Samen met de vele organisaties daar die dit soort misstanden aanpakken, die nee zeggen tegen sociaal onrecht, aantasting van het leefmilieu of schending van mensenrechten.

Mocht u, na het lezen van dit stukje, behoefte hebben aan meer informatie over het LIW dan verwijs ik u graag naar hun website.

namens de ZWO commissie, Hetty van den Hoorn

Bron: www.indianet.nl