Uitgelichte stichting door de ZWO-commissie: Light for the world

Op het voornemen van de ZWO-commissie u periodiek te informeren over de hulpverlening van diverse  organisaties kunt u nu iets lezen over het werk van stichting Light for the World (voorheeng Stichting Dark & Light).

Dark & Light is in 1982 opgericht door oogarts Dr. M. Cozijnsen en zijn vrouw. In Thailand ontdekten zij een grote nood onder blinde kinderen in dat land. Niet alleen hun fysieke handicap was een probleem, maar ook het feit dat ze verstoten werden door hun eigen familie. Zij voelden zich geroepen door de Bijbelse opdracht om hier wat aan te doen.

Oorspronkelijk richtte de stichting zich op onderwijs aan blinde kinderen. Later is het werkveld verbreedt naar preventie en behandeling. Ook werd revalidatie voor blinden en slechtzienden toegevoegd aan het takenpakket. In 2011 is stichting Dark & Light toegetreden tot Light for the World; een confederatie van hulporganisaties in Europa met dezelfde doelstelling. Hierbij is wel een zelfstandig bestuur en identiteit behouden.

Stichting Light for the World Nederland is actief in elf landen in Afrika en Azië met ruim veertig projecten. Op jaarbasis wordt ruim vijf miljoen euro besteed aan de doelstelling en zijn er in Veenendaal ongeveerd 14 beroepskrachten werkzaam. Er worden geen Nederlanders uitgezonden, maar er is wel een kantoor in Zuid-Soedan met twee beroepskrachten.

Een voorbeeld van een project is een hulpprogramma op de Filippijnen, waar ook EO Metterdaad in september actie voor gevoerd heeft. Dit programma is erop gericht de doelgroep op te sporen, te trainen en/of hulpmiddelen te geven. Verder worden (school-) boeken in braille ontwikkeld en uitgegeven en worden leraren in dienst van de overheid getraind om aan slechtziende of blinde kinderen les te geven.

Een ander project dat de stichting ondersteunt is een mobiele kliniek in Ethiopië. Dit team trekt van dorp naar dorp om dagelijks 100 tot 200 mensen te onderzoeken en waar nodig direct te behandelen. Ook verwijzen zij patiënten die een staaroperatie nodig hebben door naar het ziekenhuis. Het stellen van de juiste diagnose helpt hierbij bijvoorbeeld ook kinderen waarvan wordt gedacht dat zij blind worden, terwijl operatief het probleem verholpen kan worden.

LIGHT FOR THE WORLD
tel. 0318 – 58 63 58, info@lightfortheworld.nl, www.lightfortheworld.nl In een volgend Samenspel zal weer een andere organisatie uitgelicht worden.

Namens de ZWO-commissie, Peter Veeningen