Zaterdag, 22 november jl. zijn we met een aantal Puttense diakenen naar de 119e Diaconale Dag in Utrecht getogen. Altijd weer bijzonder inspirerend om met zoveel diakenen uit het hele land bij elkaar te komen.

Het thema dit jaar was ‘Waar liefde, hoop en recht samenkomen’.

De presentatie was in handen van verhalenverteller en kerkjournalist Kees Posthumus en de muzikale leiding was wederom in de handen van – jawel – Marten Kamminga met ondersteuning van zanggroep Quasi Modus.

Na de liturgische opening hield de heer Arie Slob, fractievoorzitter van de Christen Unie, een lezing over het thema. Voorts werd het burennetwerk in Gouda belicht en het Kerk in Actie-project Fedeme in Kameroen.

Ook werd het oude F.D. Roosevelthuis onder de aandacht gebracht door een vrouw met een beperking die al jaren daar een week vakantie doorbengt. Zij sprak de hoop uit dat het nieuw te bouwen Roosevelthuis net zo’n warme deken zou zijn als het oude. Tussendoor werd gezongen en was 2 maal cabaret door Charlotte Glorie die op treffende en ontroerende wijze situaties in de zorg uitbeeldde.

Tijdens de lunchpauze was er een informatiemarkt. Deze markt was verdeeld in de thema’s Armoede en Werkloosheid – Zorgzame Kerk – Duurzaam leven en Werelddiaconaat – Algemeen diaconaal werk – Vluchtelingen. Per thema waren er ook praktijkvoorbeelden van diaconieen. En zo stond, onder een grote foto van de moestuin van de Puttense Voedselbank, diaken Mayella, één van de ‘stijve harken’ met een grote struik boerenkool naast zich, aan belangstellenden uitleg en advies te geven.

Het middagprogramma bood een keur aan workshops waaruit gekozen kon worden.

Terug in de theaterzaal sprak Kinderombudsman Marc Dullaert over de toenemende armoede onder kinderen.

De Rudolphstichting werd belicht en er werd aandacht gevraagd voor de Kerstcampagne: met kerst voert Kerk in Actie campagne voor kinderen in de knel. Dit jaar staat het werk van Mwana Ukundwa in Rwanda voor weeskinderen centraal. Ook wij zullen 1e kerstdag voor dit doel collecteren.

Na de liturgische afsluiting spoorden we voldaan terug naar Putten.

                                                                                                                                                  Joke Kleijwegt-Heijstek