Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Het pastoraal overleg

Het pastoraal overleg functioneert op wijkniveau en behartigt de belangen op pastoraal gebied van de aan hun zorg toevertrouwde gemeenteleden, dit ter bevordering van een "Messiaanse gemeente" (=levende gemeente).
Er zijn door de kerkenraad twee predikantswijken ingesteld, Oost en West.
Ten behoeve van de toerusting van de coördinator ouderlingen zullen er zoveel mogelijk per vergadering opbouwende en inspirerende besprekingen worden gehouden over pastorale vraagstukken.

Het is de taak en bevoegdheid van het pastorale overleg:

  • Leiding te geven aan de wijkteams waaruit hij is ingesteld en daarover verantwoording af te leggen aan de kleine kerkenraad.
  • De belangen van de wijken in de kleine- en de grote kerkenraad te vertegenwoordigen.