Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Het moderamen

Het moderamen is te beschouwen als het eerste aanspreekpunt van de gereformeerde kerk.

Het is de taak van het moderamen:

  • Voor de grote en kleine kerkenraads vergaderingen de agenda op te stellen;
  • Aan inkomende stukken een advies voor verdere afhandeling te geven;
  • ........

Het moderamen wordt gevormd door:

  • de preses van de kleine kerkenraad;
  • de scriba;
  • de predikanten;
  • de voorzitter van de diakonie;
  • de voorzitter van de College van Kerkrentmeesters.
  • De preses en 1e scriba vormen het 'dagelijkse' bestuur.