Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Kerkelijke Organisatie

Hieronder treft u eerst een diagram aan van de organisatie binnen de Gereformeerde Kerk Putten zoals deze is ontstaan na de overstap naar het doelgroepenpastoraat in 2016.

Organisatie structuur Gereformeerde Kerk te Putten