Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Wetenswaardigheden rondom de kerkgang

Kerkdiensten

Zondags in de zomertijd 9.30 uur en 19.00uur.
Zondags in de wintertijd 10.00 uur en 19.00 uur.

Bediening van de Heilige Doop

Aanvragen voor de Doop worden in eerste instantie bij de wijkpredikant gedaan.
In onderling overleg wordt er dan een gelegenheid bepaald.

Bediening van het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt op zes zondagen in het jaar gevierd in beide diensten.

In de morgendiensten wordt de bediening afwisselend lopend of in de kerkbanken uitgevoerd. In de morgendiensten worden de kinderen uitgenodigd om deel te nemen. In de avonddiensten wordt het Avondmaal aan tafel gevierd.

Er zijn ook vieringen in De Schauw waaraan men deel kan nemen.

Kindernevendienst en Kinderoppas

Tijdens de morgendienst is er kindernevendienst wisselend voor de groepen 1 t/m 6 of groepen 1 t/m 8.
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas voor kinderen tot groep 1. De oppas is in de kelder van het kerkgebouw, te bereiken via de ontmoetingsruimte. De kinderen die naar de oppas gaan mogen tijdens de collecte worden opgehaald zodat ook zij de zegen kunnen ontvangen.

Koffiedrinken

Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er gelegenheid tot koffiedrinken in de kerk na afloop van de morgen dienst.

Amnesty International

Iedere 1e zondag en 3e zondag van de maand wordt, tijdens het koffiedrinken, aandacht besteed aan acties van Amnesty International.

Diensten luisteren

Tot nu toe konden de diensten in onze kerk een week lang terug geluisterd worden op de website. Maar daar komt nu verandering in.

We gaan de diensten op slaan en daarmee komt de mogelijkheid de diensten van langer geleden terug te luisteren. We moeten natuurlijk nog wel een voorraad opbouwen, we zijn pas kortgeleden begonnen met het opslaan van diensten.

Aan de linker kant in het menu vindt u een nieuwe optie "Diensten luisteren", klikt u daarop dan verschijnt een overzicht van de opgenomen diensten. U selecteert daar de dienst die u wilt luisteren. Daarna kunt u dienst direct afspelen (werkt met InternetExplorer) of afspelen in een eigen muziek speler of de dienst opslaan op uw computer voor later.

U kunt bij "Diensten luisteren" ook de dienst luisteren die op dat moment gehouden wordt. Bij het overzicht kerkdiensten kunt u ook de oude manier van luisteren nog gebruiken, deze zal op termijn wel verdwijnen.