Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Taakverdeling College van diakenen van de Gereformeerde kerk te Putten per september 2016.

Naam

Tel

Email

Taken

Doelgroep

Aftredend

Pieter Streefkerk

 

 

Afgevaardigde Diaconaal
Platform Putten (DPP); Voedselbank

Starters

2017

André v.d. Nagel

 

 

Penningmeester, dagelijks bestuur Diaconie; Kleine Kerkenraad (KK); penningmeester ZWO en chaletproject; sociale zaken; publicaties Proloog/Samenspel diaconie-collecten

 

2018

Johan Oosterhof

 

vz-diaconie@gkputten.nl

Voorzitter, dagelijks bestuur diaconie; Kleine Kerkenraad; Secundus afgevaardigde DPP; vz. Chaletwerkgroep; sociale zaken

 

2020

Gerard van de Pol

 

 

Vervoer, Mantelzorg. beamer-aankondigingen Voedselbank; Reserve gehandicaptendiensten; Reserve chaletproject

 

2020

Ben Simmelink

275004

secr-diaconie@gkputten.nl

Secretaris, dagelijks bestuur diaconie; coördinatie folders; contactpersoon ziekenbezoekteam; Vakantiebureau; sociale zaken

 

2020

Lia Kiezebrink

 

 

Aangepaste diensten v. gehandicapten; fruitmanden Dankdag v. zorgcentra; Kerst- en boodschappenpakketten; kerkbegeleiding ‘s-Heerenloo

 

2017

Margreet Blankestijn

 

 

Aangepaste diensten v. gehandicapten; fruitmanden Dankdag v. zorgcentra; Kerst- en boodschappenpakketten; kerkbegeleiding ‘s-Heerenloo

Bouwers

2017

Henk v. Bokhorst

 

 

Vluchtelingenwerk
Reserve Avondmaalsvieringen
Schauw en Elim,
contactpersoon St. Rusland Kinderhulp,
contactpersoon chaletproject

Plussers

2018

Ellen Veldman

 

 

Jeugddiaconaat

Jeugd

2017

Joke Kleijwegt

 

 

Avondmaal en diensten Schauw en Elim; activiteitenteam Senioren AK en GK; vakantiegroeten; Regioraad Putten, Zorggroep; Paasgroetenactie. NW-Veluwe, overleg SWP

Senioren

2021

Jim van den Hoorn

 

 

ZWO-voorztitter

 

2020

Rennie Nieuwenhuis

 

 

ZWO, (Samen met Jim 1 diaken functie)

 

2020

 Het college wordt ondersteund door Roelie van Eikenhorst (358500) coördinator ziekenbezoek.