Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

ZENDING / WERELDDIACONAAT / ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

1 Joh. 3:17

”Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?”

 

Doel/visie van de ZWO-commissie

De commissie wil gemeenteleden bewust maken van de situatie in de wereld en motiveren tot meer inzet voor de allerarmste medemensen.

 • Geloven in een God die bevrijdt
 • Helpen om mensen tot hun recht te laten komen
 • Bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is

Zij wil dit doen door middel van:

 • Fondsenwerving d.m.v. collectes en vrijwillige bijdrage gemeenteleden
 • Acties van Kerk in Actie te volgen
 • Verspreiding Vandaar
 • Aandacht voor het werk van Amnesty International
 • Postzegels en briefkaarten inzamelen
 • Medewerking verlenen aan ZWO-diensten (2x per jaar)
 • Stukjes in Samenspel en Proloog
 • Ad hoc activiteiten
 • Noodhulp
 • 40 dagen Project
 • Medewerking aan Jeugdzendingsdag

 

De commissie komt ongeveer 8x per jaar bij elkaar in een zaal van de kerk en wel op een donderdag.

 

Rekeningnummers:

Rabobank: NL78 RABO 035.42.58.753 t.n.v. ZWO-commissie (eventueel t.g.v. een bepaald doel)

 

Contactadressen

Voorzitter:             Jim van den Hoorn; jim_vandenhoorn@hotmail.com

Secretaris:              Hetty van den Hoorn – van Kempen ; hettyendanny@gmail.com

ZWO diaken:         Rennie Nieuwenhuis ; r.nieuwenhuis@solcon.nl         

 

Overige leden:

Diederik van Donk

Bas Michielsen

 

De financiën worden beheerd door de penningmeester van de Diaconie, André van der Nagel.

 

Gemeenteleden die met een project bezig zijn buiten onze grenzen kunnen dit melden bij onze commissie.

Jongeren die een periode in het buitenland vertoeven, hetzij voor vrijwilligerswerk, hetzij voor een stage, kunnen zich bij onze commissie melden, zodat wij met hen en het land contact kunnen houden.