Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Commissie vorming en toerusting

De commissie Vorming & Toerusting van de Gereformeerde kerk, de Hervormde Andreaskerk en de Rooms-Katholieke Parochie St. Lucas, geloofsgemeenschap H. Maria Zuivering Putten, biedt u hierbij het programma 2017-2018 aan.

Het programma biedt een diversiteit aan onderwerpen en de commissie hoopt met dit aanbod veel kerkleden maar ook andere belangstellenden te inspireren en samen te brengen om onder leiding van deskundigen van gedachten te wisselen.

Om organisatorische redenen is het wenselijk dat u zich aanmeldt als deelnemer. Bij elk onderwerp staat vermeld bij wie u dat kunt doen. Dit kan – bij voorkeur – per e-mail maar ook telefonisch.

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Echter, het organiseren van activiteiten brengt altijd kosten met zich mee – denk onder andere aan de onkostenvergoeding voor de sprekers. Om die kosten te dekken, wordt aan de deelnemers – via het rondgaan van een collectezak – een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Op pagina 26 van dit boekje staan de contactgegevens van de commissieleden. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, schroom dan niet om contact met een van hen op te nemen.

Wij hopen u te mogen ontmoeten en begroeten bij een – of meerdere – activiteiten.

 

Hartelijke groet, Commissie Vorming & Toerusting Putten

Leden:

Dhr. Theo Panhuis
Voorzitter


Mw. Margritte van den Berg


Dhr. Johan de Vroom


Dhr. Cees Pollemans

Dhr. Jan Braaksma


Mevr. Lily Veen


Dhr. Eugène Falger


Mevr. Marja Benschop