Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Hier staan en hier gaan we voor

De Gereformeerde Kerk van Putten wil een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, met de bijbel als bron en norm voor geloof en leven.

 

Zij is geraakt door:

 • het mysterie van Gods reddende bemoeienis met deze wereld;.
 • Gods blijvende trouw aan het volk Israël;
 • Gods bijzondere en heilzame presentie in Jezus van Nazareth.

Zij maakt deel uit van

 • de wereldwijde kerk van onze Heer Jezus Christus, onze Heer en Verlosser;
 • de Nederlandse reformatorische traditie binnen de SoW- kerken.

Zij

 • voedt en oefent de omgang met God,
 • bewaart en viert de herinnering aan Jezus Christus,
 • is een schuilplaats voor wie op adem wil komen.

Zij is bereid om te blijven luisteren naar

 • hen die ons in geloven zijn voorgegaan;
 • de Geest die steeds nieuw en vernieuwend spreekt.

Zij stimuleert haar leden om, in navolging van Jezus Christus,

 • te groeien in geloof, hoop en liefde;
 • mee te delen in de dienst aan God en mensen.
 • om te zien naar elkaar;
 • elkaar en de wereld te laten zien wat liefde vermag.
 • zich samen in te zetten voor gerechtigheid, vrede en een leefbare aarde, zoals God die bedoelt en belooft;

 

Bovenstaande tekst is vastgesteld in de grote kerkenraadsvergadering van donderdag 20 juni 2002.