Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Pastoraatsgroep senioren >75 jaar

De PG Senioren heeft als doel het behartigen van de specifieke belangen van onze senioren en inspelen op de kernbehoeften van deze doelgroep binnen onze gemeente (en samenleving) op het gebied van pastorale zorg, medemenselijke aandacht en praktisch ondersteunend handelen. De huidige senioren staan afhankelijk van de lichamelijke en geestelijke gesteldheid veel meer in het midden van de samenleving dan in het verleden en hebben vaak een grote binding met de kerk. Afhankelijk van de lichamelijke en geestelijke gesteldheid binnen deze groep bestaan er ook grote verschillen.

De taken waar de PG Senioren voor staat:

 1. Het stimuleren en organiseren van ontmoetingen en ontmoetingsplaatsen zoals: kerkdiensten, vieringen in de Schauw en Elim en avondmaalsvieringen aan huis ed.;
 2. Het afleggen van bezoeken door seniorenbezoekers, pastorale gesprekken door ouderlingen en predikanten; (vanaf 80 jaar)
 3. Het organiseren van specifieke activiteiten zoals:
  1. Contactmiddagen (GK en AK gezamenlijk);
  2. Seniorenmaaltijden;
  3. Middagen op het gebied van film, poëzie, cultuur, pastorale thema’s e.d.;
  4. Praktische ondersteuning initiëren in specifieke situaties in samenwerking met diaconie en anderen;
  5. Bijeenkomsten voor specifieke groepen binnen de doelgroep senioren voor bv. Dementie en Alzheimer.

 

De pastoraatsgroep Senioren wordt gevormd door:

Jannie van Diepen Voorzitter/ouderling
Fred Sluis Ouderling                            
Rianne Simmelink Ouderling                            
Joke Kleijwegt Diaken
   
Dick Boekema Adviseur
Angreth Mulder Lid
Peter Vink Lid
Rennie Nieuwenhuis Lid

                                                   

Het bezoekwerk bij de senioren is voornamelijk aanbod-gestuurd georganiseerd. Hiertoe is een aantal seniorenbezoekers toegerust.

Dat betreft de volgende personen:

Emmy van Asselt                                

Arja Bakker                                         

Gesina Bakker                             

Margreet Blankestijn                        

Elly Braaksma                                      

Teus van Capelleveen                       

Eugène Falger                                                               

Henk van den Ham                            

Betsy van den Hazel                          

Bep Jansen                                          

Joke Kool                                             

Leen Kool                                            

Nettie van de Langemheen             

Klarie van Maanen                            

Max van Maanen               

Angreth Mulder                                 

Janny van der Nagel                          

Francis Nieuwland                                             

Riek Niezen                                         

Wil van de Pol                                    

Betty Propitius                                   

Coby van Rijsbergen                         

Petra Sennema                                  

Rianne Simmelink                              

Lia Overweg                            

Lily Veen                                             

Okje Vellema                                      

Marijke Verbree                

Leida Verhoef                                    

Anneke Vink                                       

Peter Vink                                           

Annamarie Weizenbach