Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Pastoraatsgroep midden 25-75 jaar

De pastoraatsgroep Midden richt zich op de leeftijdsgroep van ca. 25 tot 75 jaar oud. Het is een samenvoeging van voorheen de starters, bouwers, plussers en de contactgroep. Het bestaat uit 2 groepen.

Contactgroep midden

De Contactgroep Midden wil de gemeenschapszin via diverse activiteiten proberen te bevorderen. Dit is een belangrijk doel voor de middengroep: contacten maken, verbindingen leggen. Verder regelt zij de attenties voor gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden.

Er wordt een vorm van buurtcontact in alle buurten georganiseerd. Een of tweemaal per seizoen wordt een ontmoeting georganiseerd bij een gastadres thuis of in de kerk.

Mogelijk kan dat weer een signaleringsbron zijn. Het zou mooi zijn als er vanuit dat contact signalen naar de pastoraatsgroep worden toegespeeld.

U kunt zich aanmelden bij een van de  leden van de Contactgroep om een gastadres te zijn, evt. via e-mailadres sbuijsse13@gmail.com.

 

De Contactgroep bestaat uit:

Anneke v Dompseler Voorzitter/ouderling annekevandompseler@gmail.com
Beukema Organisatie verjaardagsfonds
Okje Vellema Organisatie bloemendienst
Korina Ruitenbeek Kaarten voor de jeugd
Gerda Klok Inloop/open kerk

 

Overige leden contactgroep:

Alice van Asselt                  

Els Boerman                        

Simon Buijsse                      

Alma Kuiper                        

Hillie de Haan                      

Jaap van Oostende            

Riek Vliek                             

Gerrit Wildenbeest           

Jetske Wildenbeest           

 

Pastoraatsgroep midden

Met de pastoraatsgroep midden willen we begeleiding / een luisterend oor geven aan gemeenteleden die behoefte hebben aan een bezoek en gesprek. Deze aandacht wordt door de pastoraatsgroep nadrukkelijk gebracht vanuit de kerk. Het gaat hier vooral om individueel contact.

De predikanten zijn er voor de Crisis en complexe situaties.

In dat wat mensen meemaken zijn gemeenschappelijke thema's te ontdekken: het is goed om daarop mensen met elkaar in verbinding te brengen. Ook is het goed om deze thema's door te geven aan de predikanten. Zij kunnen daar wellicht iets mee in de kerkdienst:

Mensen moeten weten waar ze met hun vraag naar toe kunnen. Met de opzet van deze pastoraatsgroep is de structuur weer helder. De omslag van aanbod gestuurd pastoraat naar vraag gestuurd pastoraat vraagt om een proactieve houding van gemeenteleden. 

Ook kan er via de kaart of de mail naar “Durf te vragen” een signaal afgegeven worden. De Durf te vragen kaart naar de kerk worden gestuurd of in de daarvoor bestemde  box bij de ingang van de kerk worden gedeponeerd. Mailen kan ook naar durftevragen@gkputten.nl  

Door een snelle en efficiënte aanpak van de signalen hopen we dat we binnen de gemeente er voor elkaar kunnen zijn.

 

De groep die deze taken opneemt wordt gevormd door:

Ouderling pastoraatsgroep midden: durftevragen@gkputten.nl

Geeke Jansen – van Beek

 

Predikanten:

Ds. Dick Boekema,

Ds. Rein Bos,

 

Leden:

Gerda van Donk,

Bert de Weerd

Johanna Rustenhoven

Annelies van Riemsdijk

Emmy van Asselt

 

Ondersteuning:

Jolanda Velten