Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Formatie

Aan        : Kerkenraad

Van        : Werkgroep DGP

Dd          : 29 februari 2016

 

Voorstel formatie m.b.t. pastoraat en lerende organisatie in nieuwe structuur

 

De werkgroep is tot het volgende voorstel gekomen m.b.t. de formatie in de nieuwe structuur ten aanzien van het aantal ambtsdragers:

 

Omzien

Voorzitter PO 1
Ouderling-pastoraatsgroep Jeugd 2 (min)
Ouderling-pastoraatsgroep Starters 1
Ouderling-pastoraatsgroep Bouwers 1
Ouderling-pastoraatsgroep Plussers 1
Ouderling-pastoraatsgroep Senioren 2
Ouderling bijzonder pastoraat 0
Ouderling contactgroep 1

    

Leren

Ouderling Leren 1

 

De motivatie om bij Jeugd en Senioren 2 ouderlingen in te zetten ligt voornamelijk in de grootte van deze groepen in onze gemeente en het brede taakveld binnen deze pastoraatsgroepen.

Het bijzondere pastoraat vinden wij voornamelijk een taak van onze predikanten. In voorkomende gevallen kan altijd een beroep worden gedaan op één van pastoraatsgroep-ouderlingen.

 

Bovenstaande ambtsdragers zijn allen lid van de Kerkenraad. De voorzitter PO en Ouderling Leren maken tevens deel uit van het KleineKerkenraad; één van de overige ouderlingen is plaatsvervangend lid van het Kleine Kerkenraad.

 

In het voorstel gaan we uit van in totaal 10 mensen. In de huidige situatie met geografisch opgezette secties hebben we 10 ouderlingen, 4 vacatures en 6 doelgroep-ouderlingen. De totale formatie vermindert dus met max. 10 ambtsdragers (momenteel zijn er 4 jeugdouderlingen; zij zullen na afloop van hun ambtstermijn terug gaan naar 2)