Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Team Kerkmisici

Het team kerkmusici is als volgt samengesteld:

Team coördinator: Marten Kamminga
Leden:

Bert-Jan Velten
Corine Stronkhorst
Martin van der Klis
Wout van Veen

     

                       

                                  

                                  

                                  

 

Het team stelt zich ten doel bij de beoefening van kerkmuziek en zang zoveel mogelijk gemeenteleden (jong en oud) te betrekken.

Op gezette tijden wordt de medewerking gevraagd van gemeenteleden die een muziekinstrument bespelen.

Regelmatig wordt er ook een zanggroep ingeschakeld.

De nadruk ligt erop de liturgie te verlevendigen en de beleving ervan te intensiveren.