Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Diaconaal Platform Putten: Aanbod ondersteuningwerkzoekenden

Inleiding

Het economisch klimaat herstelt zich langzaam maar zeker. Ook de arbeidsmarkt trekt weer aan. Voor werkzoekenden ontstaan er (meer) kansen en mogelijkheden. Toch blijkt het vaak lastig om deze kansen te benutten en met succes een nieuwe baan te verwerven. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief? En hoe stel je een aansprekend C.V. op? Solliciteren via de sociale media, hoe werkt dat? Ook het voeren van netwerk- en sollicitatiegesprekken blijkt vaak lastig te zijn.

Activiteiten

Het Diaconaal Platform Putten biedt, na eerdere succesvolle trajecten, inwoners uit Putten die werk zoeken, of hun baan dreigen te verliezen, opnieuw de mogelijkheid van toerusting en ondersteuning in hun zoektocht naar nieuw werk. Aetra Coaching uit Putten zal hiervoor 6 bijeenkomsten organiseren waarbij er zowel de mogelijkheid is van individuele coaching als van deelname aan groepsbegeleiding. Beide mogelijkheden worden door het D.P.P. kosteloos aangeboden. Deze bijeenkomsten vinden om de week plaats op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. De eerste bijeenkomst is op 24 oktober a.s., locatie Inloophuis ’t Hart van Putten, Molenweg 2. Deze startbijeenkomst is bedoeld voor een nadere kennismaking met de coaches van Aetra Coaching en het inventariseren van de wensen en behoeften van de deelnemers. Na deze avond wordt het definitieve programma vastgesteld en de (individuele) coachvorm bepaald.

Informatie en/of deelname

Voor meer informatie of aanmelding verwijzen wij u naar www.aetracoaching.nl of naar de coaches Ron Steussy, tel. 06 – 44 11 33 70 of Peter Baas, tel. 06 – 20 22 99 03. Desgewenst is er de mogelijkheid om vooraf met één van de coaches een informatiegesprek te voeren om te bezien of dit aanbod aansluit bij de persoonlijke situatie.