Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

College van Kerkrentmeesters

Zoals de naam al doet vermoeden, beheert het College van Kerkrentmeesters de financiële middelen, gebouwen en goederen van onze kerk. Om dat naar behoren te kunnen doen, organiseert het de Actie Kerkbalans voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage en de verschillende collectes die in en rond de kerk gehouden worden. Het wordt daarin bijgestaan door de leden van de Bijdrage - commissie.

Leden

M.F. (Mathijs) Suidman is voorzitter. 

M van den Ham, secretaris.

H. van Beek, administrateur, finadm.pkn.gk.putten@gmail.com

M. van de Pol-Rozendaal, medewerker administratie, adm.pkn.gk.putten@gmail.com

E. Posthouwer.

J. Braaksma, penningmeester, penn.pkn.gk.putten@gmail.com

A. van Bokhorst, kerkmeester.

B v.d Mheen, verhuur en kerktelefoon, facilitair.gk.putten@gmail.com

H. van der Zwaag, alg.adjunct/PR.

 

Archivaris van de kerk: M. van den Brink

Bijdrage - administratie: M. van de Pol-Rozendaal, adm.pkn.gk.putten@gmail.com

Bank- en gironummers:

Rabo: NL40 RABO 0354 2553 63

Postbank: NL40 INGB 0000 9476 69

Beide t.n.v. Gereformeerde Kerk te Putten.

 

Samenstelling Bijdrage - commissie:

Voorzitter: M. Suidman