Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Kerkelijke regelingen

Kerktelefoon

Er bestaat gelegenheid voor langdurig zieken en bejaarden om aansluiting op de kerktelefoon te krijgen. Inlichtingen, o.a. over de daaraan verbonden kosten, worden verstrekt door het College van Kerkrentmeesters, p.a. A.K. Staal, Driestweg 1a, tel. 843312 of mobiel 0627042015 . Ook zijn de kerkdiensten te volgen via internet: gkputten.nl

Gebruik kerkelijke gebouwen

Kerk: aan te vragen bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters: A.J.Luijt, Heuvellaan 9, tel. 355536 of A.K. Staal, Driestweg 1a, tel. 843312 of mobiel 0627042015 Kerkelijke lokalen: aan te vragen bij de koster, H.E. Vijge, tel. 358574.

Ziekenbezoek

Ziektegevallen te melden aan de wijkpredikanten of de contactgroep (contactgroep@gkputten.nl). Bij opname in het ziekenhuis daarvan bericht te zenden aan de wijkpredikant.

Vervoer naar de kerk

Indien niet voor eigen vervoer naar de kerkdiensten gezorgd kan worden, kan contact opgenomen worden met Gerard van de Pol, tel. 357543, gerardvandepol@hotmail.com

Kerkdiensten kijken, luisteren of of opslaan 

De kerkdiensten kunnen via internet (gkputten.nlgevolgd worden. De diensten kunnen ongeveer 36 uur na uitzending nog bekeken worden. De diensten blijven ongeveer 3 maanden op de site staan voor het luisteren of opslaan.

Boeldag

Ieder jaar is er een Boeldag op de 2e zaterdag van september. Hiervoor worden elke zaterdagmorgen bruikbare goederen ingezameld tussen 10.00 en 12.00 uur. In de maanden mei t/m augustus bent u hiervoor van harte welkom aan de Oude Prinsenweg 16. Voor meer informatie: raadpleeg daarvoor de website van de kerk. Tevens wordt een Boeken- en plantenmarkt in mei en een Kerstmarkt in december georganiseerd. Van de totale opbrengst gaat een deel naar de kerk en de rest naar een of meerdere nader te bepalen goede doelen.

Verzorging drukwerk voor de kerk

Het drukwerk wordt verzorgd door J.A. Enserink (Steven Kraaijstraat 27, tel. 354105) en J. Veeningen (Mennestraat 21, tel. 356612). Materiaal voor drukwerk dient minimaal 5 dagen voor de gewenste afleveringsdatum aangeleverd te zijn. Het materiaal kan aangeleverd worden per e-mail: of op het huisadres bezorgd worden bij bovengenoemde personen.

E-mail: kerkdrukkers@gmail.com.

Verzorging bloemen in de kerk

H.J. Niezen - Struyk

Nic. Beetsstraat 23

tel. 358179.

R. Vijge - van Kooij

Esdoornlaan 25

tel. 352015.

Th. Hoogerwerf

Veenhuizerveldweg 46A

tel 491653

R.M.G.M. den Boer – van Meurs

Arkemheenseweg 33

tel 355158

 

Verjaringsfonds

Aan het verjaringsfonds dragen leden van de kerk bij door middel van een gift op of omstreeks hun verjaardag. Een aantal dames stelt zich beschikbaar om deze bijdragen in te zamelen. Het fonds financiert in het algemeen voorzieningen, waarvoor geen andere middelen beschikbaar zijn.

Organisatie: Mevr. T. Beukema-te Velde, Harderwijkerstraat 42A, tel. 356098